Skip to Content

 Lamas de Castelo s/n - 15293 - Carnota (A Coruña) - ies.lamas.castelo@edu.xunta.gal - 881867200

Horario: de luns a venres de 8:40 a 14:10 - luns tarde de 16:20 a 18:00 - recreo de 11:10 a 11:40
Información Covid-19

Comunícaselle a toda a comunidade educativa a existencia de algún caso activo de covid no noso centro. É importante non acudir ao centro se presentamos síntomas e avisar canto antes se damos positivo.

___________________________________________________________________

O Ministerio de Sanidade vén de publicar os novos protocolos de xestión epidemiolóxica en centros educativos, dos que destacamos a seguinte información:

- As persoas da comunidade educativa que sexan caso confirmado deberán permanecer 7 días en illamento. Pasado este tempo, e sempre que non tivera síntomas durante cando menos os 3 últimos días, poderá incorporarse ao centro, mantendo unha vixilancia activa sobre a aparición de posibles síntomas ata completar polo menos 10 días desde o inicio do illamento.

- Nin o alumnado, nin o persoal do centro, en ningún caso require de proba algunha para reincorporarse ao centro.

- A definición e contacto estreito non variou: persoa que pasa máis de 15 minutos a menos de 2m dun caso positivo ata as 48h antes da consideración de inicio da enfermidade (inicio de síntomas ou toma de mostra para proba diagnóstica) sen uso axeitado de medidas de protección (máscara).

- O persoal docente e non docente, así como o alumnado de 12 ou máis anos, que teña a consideración de contacto estreito seguirá as indicacións de corentena que se propoñen para a poboación xeral de acordo á Adaptación da Estratexia de detección precoz, vixilancia e control, publicada o día 30 de decembro de 2021. Así, as persoas con pauta vacinal completa, salvo as excepcións previstas no documento citado, non terán que facer corentena.

Se o seu fillo/a dá positivo nun autotest deben cubrir esta declaración responsable para informar ás autoridades sanitarias.

Votacións para o Consello escolar

O luns 22 de novembro de 2021 celebráronse as eleccións ao Consello escolar no centro. As votacións leváronse a cabo sen ningún incidente e o alumnado mostrouse moi participativo.

A continuación, pódese ver unha instantánea da xornada:

 

Magosto no IES Lamas de Castelo de Carnota

 

O magosto máis tradicional e divertido de Galicia!

 

 Album de fotos do magosto

 

DISTRIBUCIÓN DE MÁSCARAS ENTRE O ALUMNADO

A Consellería de Cultura e Universidade ven de publicar unha orde pola que se regula o reparto de máscaras entre o alumnado.

Non terá que presentar solicitude o alumnado que foi beneficiario da axuda para a adquisición de material escolar no curso 2021/22.

O centro enviará un aviso por Abalar ás familias beneficiarias do reparto de máscaras para que pasen polo centro para a súa recollida.

Poderá presentar solicitude o alumnado que non foi beneficiario/a para adquirir material escolar por diferentes circunstancia pero:

  • Pertenza a familias cunha renda per cápita igual ou inferior a 6.000 euros.
  • Estea matriculado en educación especial, ou suxeito a tutela ou garda da Xunta de Galicia, ou teña unha discapacidade igual ou superior ao 65% con independencia da renda familiar.

O prazo de presentación de solicitudes remata o día 26 deste mes.

Para a resolución de dúbidas, poden chamar ao teléfono de centro 881 867 200.

 

Orde de 28 de outubro de 2021

ELECCIÓNS DOS MEMBROS DO CONSELLO ESCOLAR DO IES LAMAS DE CASTELO 2021

ANUNCIO DO SORTEO PÚBLICO PARA A ELECCIÓN DOS MEMBROS DA XUNTA ELECTORAL

De conformidade co establecido na Resolución do 20 de setembro de 2021 da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional (DOG do 29 de setembro de 2021) realizarase proximamente neste centro a renovación do CONSELLO ESCOLAR, que é o instrumento de participación na vida escolar de todos os sectores educativos.

A organización e a supervisión do procedemento de elección dos novos membros do Consello Escolar estará a cargo da Xunta Electoral que se constituirá ao efecto e  estará integrada por:

  • O director ou directora do centro
  • Un profesor ou profesora
  • Un pai ou nai ou titor ou titora legal
  • Un representante do persoal de administración e servizos

Os tres últimos serán designados por sorteo segundo establece o artigo 30 do Decreto 92/1988, do 28 de abril, redactado conforme establece na disposición adicional primeira do Decreto 324/1996, do 26 de xullo (DOG do 9 de agosto). Dito sorteo, que será público e no que se preverá designación de membros suplentes, celebrarase neste centro o próximo día 26, martes, ás 11.20 horas.

Aqueles membros da comunidade educativa que desexen presentar a súa candidatura para formar parte do novo Consello Escolar deberán seguir as instrucións que figurarán nas distintas convocatorias que proximamente se farán públicas pola Xunta Electoral do Centro.

ELECCIÓNS DOS MEMBROS DO CONSELLO ESCOLAR DO IES LAMAS DE CASTELO 2021

ANUNCIO DO INICIO DO PROCESO DE ELECCIÓNS DOS MEMBROS DO CONSELLO ESCOLAR DO IES LAMAS DE CASTELO

A resolución do 20 de setembro de 2021 da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional establece o calendario para a celebración de eleccións dos distintos sectores da comunidade educativa no consello escolar dos centros educativos, que correspondía celebrar no curso 2020/21 e que foron aprazadas. Porén, os nomeamentos serán ao sumo por tres anos.

As eleccións dos representantes dos sectores da comunidade educativa que cómpre renovar (profesorado, alumnado, pais/nais ou titores) celebraranse entre os días 22 e 26 de novembro, ambos os dous incluídos. A data exacta será decidida pola Xunta Electoral, que se constituirá entre o 2 e o 5 de novembro de 2021, ambos os dous incluídos.

Durante todo este procedemento respectaranse as medidas de prevención e hixiene recollidas no Protocolo de adaptación ao contexto da COVID-19 nos centros de ensino non universitario para o curso 2021/22, ou calquera outra medida establecida para os centros educativos.

As convocatorias e o resto da información, agás os censos aparecerán na páxina web do instituto.

RECOLLIDA DE NOTAS DA AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA

A recollida de notas da avaliación extraordinaria será o próximo martes 7 de setembro ás 11.30 h. Fóra dese horario, os boletíns serán enviados por correo.

 

CALENDARIO DE EXAMES DE SETEMBRO CURSO 2020/21

Velaquí podedes consultar a data, hora e lugar de realización dos exames de setembro. HORA

 HORA

Mércores 1

AULA

HORA

Xoves 2

AULA

HORA

Venres 3

AULA

9.00
a
10.30
XEOGRAFÍA E HISTORIA
XeHi
Iago
9:00
a
10:30
FÍSICA E QUÍMICA
XeHi
Susana
9:00
a
10:00
FRANCÉS
IDIOMAS
Renée
10.30
a
12.00
LINGUA GALEGA
GALEGO
Mariluz
10.30
a
11.30
INGLÉS
IDIOMAS
Roberto, Xosé
10.00
a
11.30
MÚSICA
ABALAR 2A
Elda
E.F
12.00
a
13.30
MATEMÁTICAS
MATEMÁTICAS
Macías
11.30
a
12.30
PROGRAMACIÓN
INFORMÁTICA
Xosé
11.30 a
13.00
LINGUA CASTELÁ
L. CASTELÁ
Marián
 
 
 
12.30
a
14.00
BIOLOXÍA E XEOLOXÍA
MATEMÁTICAS
Uxío
 

  Os exames das materias pendentes realízanse na mesma hora que as materias correspondentes aos cursos superiores.

Distribuir contido


by Dr. Radut