Skip to Content

CM Xestión administrativa

CM Xestión administrativa
Este ciclo formativo ten unha duración de dous anos académicos, con 410 horas de formación práctica en empresas que se desenvolverán no período marzo-xuño do segundo curso.  

Familia profesional:
Administración e xestión

Ciclo formativo de grao medio

Duración:
2.000 horas

Título que se obtén:

Técnico en xestión administrativa

 
Perfil profesional

 

Aprenderás a:

Realizar actividades de apoio administrativo no ámbito laboral, contable, comercial, financeiro e fiscal. Atención á clientela ou ás persoas usuarias, en empresas públicas e privadas, aplicando a normativa e os protocolos de calidade, de xei to que se asegure a satisfacción da clientela e actuando segundo as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental.

Poderás traballar en:

En calquera tipo de empresa, independentemente do seu tamaño e do sector de actividade, nomeadamente no de servizos, así como nas administracións públicas, ofrecendo apoio administrativo nas tarefas de administración e xestión das referidas empresas e institucións, e
prestándolle atención á clientela e á cidadanía.

Poderás traballar como:

Auxiliar administrativo/a, axudante de oficina, auxiliar administrativo/a de cobramentos e pagamentos, administrativo/a comercial, auxiliar administrativo/a de xestión de persoal, auxiliar administrativo/a das administracións públicas, recepcionista, empregado/a de atención á clientela, emprega do/a de tesouraría e empregado/a de medios de pagamento.

         
  Curso Módulos profesionais Horas  
  Formación e orientación laboral 107  
  Inglés 160  
  Operacións administrativas de compravenda 133  
  Operacións auxiliares de xestión de tesouraría 160  
  Técnica contable 133  
  Tratamento informático da información 267  
  Comunicación empresarial e atención á clientela 123  
  Empresa e administración 123  
  Empresa na aula 156  
  Operacións administrativas de recursos humanos 123  
  Tratamento da documentación contable 105  
  Formación en centros de traballo 410
 
         
 Voltar        Máis información...


page | by Dr. Radut