IES Faro das Luas

IES Faro das Luas

 

 

 

IES Faro das lúas

Rúa Cuxhaven, 7- 36620 Vilanova de Arousa 

Tlf. 886159 230     Fax.886 159 233

  ies.faro.das.luas@edu.xunta.es  

valle

 

Guardar

XORNADA DE ACOLLIDA DE PAIS E NAIS. CURSO 2019-20

O  próximo martes 24 de setembro terá lugar na Biblioteca do instituto a xornada de acollida para os pais e nais do alumnado por parte do Equipo Directivo, Orientación e o corpo de titores/as de cada un dos cursos. Esta xornada se levará a cabo a partir das 18.30 horas.

LISTAXE PROVISIONAL DOS ADMITIDOS NO FONDO LIBROS 2019-20.

LISTAXE PROVISIONAL DOS ADMITIDOS NO FONDO LIBROS 2019-20.

 

Exames de setembro 2018-19

Calendario Exames de setembro 2018-19

Libros de texto de 3º e 4º de ESO

Adxuntamos a información sobre os libros de texto dos cursos 3 e 4º de ESO. Recordamos que en 1º e2º de ESO non hai libros de texto, posto que utilizan os ultraportátiles do programa EDIXGAL en tódalas materias.

LIBROS DE TEXTO

 

Enquisa alumnado de valoración da biblioteca escolar no curso 2018/19

Co obxectivo de valorar , por parte do alumnado do IEs Faro das Lúas, o servizo da biblioteca, pedímosvos que contestedes ás seguintes preguntas de xeito anónimo:

 

https://forms.gle/eY9QwmezynbGoRPFA

 

Moitas grazas pola vosa colaboración

O equipo da biblioteca

Fondo librose axudas material 2019/20

 

 

FONDO DE LIBROS E AXUDA DE MATERIAL ESCOLAR

 

 

 

A Consellería de Educación da Xunta de Galicia publicou no DOG do 20 de maio a Orde que regula o fondo solidario de libros de texto e axudas para a adquisición de material escolar.

O prazo de presentación de solicitudes REMATA O 21 DE XUÑO (despois deste día non se recollerá ningunha solicitude). Dende o centro, debido ó volume de solicitudes, recomendamos que as presenten preferiblemente antes do 14 de xuño.

·     

O instituto conta co programa EDIXGAL en 1º e 2º ESO polo que o alumnado que se matricule nestes cursos no 2019-2020 non terá axudas para fondos de libros, pero si axudas de material escolar.

·     

As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica. Tamén poden presentarse no centro, para o cal estará a vosa disposición na administración do instituto a instancia (que pode solicitar o alumnado).

·     

O alumnado que repita 4º ESO no curso 2019-2020 e non tivese presentado con anterioridade a solicitude, poderá facelo no prazo dun mes dende a formalización da matrícula.

·     

Para a comprobación dos datos da unidade familiar será necesario entregar copia do libro de familia de todos os membros da unidade familiar, e no seu caso sentenza xudicial de separación  ou divorcio ou certificado de convivencia (expídese no Concello). Indicar que os pais separados con custodia compartida forman unha unidade familiar cos fillos que teñen en común. 

Grazas pola vosa colaboración.

O equipo directivo

Cuestionario de seguridade na rede

O alumnado de TIC de 4º de ESO está elaborando un estudo sobre  a nosa actividade na rede. Pregámovos que colaboredes contestando ás seguintes enquisas:

ALUMNADO

https://forms.gle/3ZYzkVjV5WRVf84J7

PROFESORADO

https://forms.gle/7Dyh47Kkd8NGeBJH9

 

Moitas grazas pola vosa colaboración

Listaxe de alumnado admitido para o vindeiro curso 2018-19

No seguinte arquivo podedes consultar o alumnado que resultou admitido para o vindeiro curso 2018-19. O alumnado dos centros adscritos xa fixeron a reserva de praza anteriormente.

A matrícula realizaráse do 25 de xuño ó 10 de xullo de 2019.

Solicitudes admisión 

Distribuir contido