Equipo de Dinamización da Lingua Galega

Equipo Dinamización da Lingua Galega

 

MEMBROS DO EDLG

 

   Este curso, o EDLG está formado por catro adultos, catro alumnos e alumnas de 3º e 4º de ESO e 27 colaboradores de 1º, 2º, 3º e 4º de ESO.

 

Recursos

 • Digalego

 

https://digalego.xunta.gal/digalego/Html/index.php

 

 • Dicionario RAG

 

http://academia.gal/dicionario

 

 • Dicionario galego das TIC

 

http://www.digatic.org/

 

 • Tradutor

 

http://tradutorgaio.xunta.gal/TradutorPublico/traducir/index

 

 • bUSCatermos

 

https://aplicacions.usc.es/buscatermos/publica/index.htm

 

 • Corrector ortográfico en liña

 

http://sli.uvigo.es/corrector/

 

 • Portal das Palabras

 

http://portaldaspalabras.gal/

 

 

 

 

CONCURSO DE CARTEIS. LETRAS GALEGAS 2017

 

CONCURSO DE CARTEIS LETRAS GALEGAS 2017

 

 

O EDLG do IES FARO DAS LÚAS, como en cursos anteriores, convoca un concurso de carteis sobre a vida e a obra de Carlos Casares Mouriño, autor ó que se lle adica este ano o Día das Letras Galegas.

O concurso rexerase polas seguintes bases:

 1.-Participantes

Poderá participar todo o alumnado do IES FARO DAS LÚAS.

2.-Categorías e temática

Establécense dúas categorías:

 • 1ª categoría: 1º E 2º ESO

 O alumnado de 1º e 2º debe facer un cartel partindo dun artigo publicado por Carlos Casares en “Á marxe” de La Voz de Galicia entre 1992 e 2002. No cartel combinará imaxe e texto e poderá presentarse ó concurso individualmente ou en grupo.

 • 2ª categoría: 3º e 4º ESO

 O alumnado de 3º e 4º debe facer un cartel no que recolla os aspectos máis significativos da biografía e da obra de Carlos Casares.

 4.-Presentación dos traballos

 • O prazo de presentación rematará o día 5 de maio de 2017.

 • Os traballos poderanse entregar a calquera dos membros do EDLG e tamén se poderán remitir por correo electrónico ás profesoras de Lingua galega.

 5.-Premios

  O mellor traballo conseguirá puntos para unha viaxe que se realizará a final de curso, a un lugar aínda por determinar, para participar nunha actividade de carácter lúdico.

6.-Xurado

  O xurado estará composto polos membros adultos do EDLG e o veredicto darase a coñecer o día 16 de maio de 2017 durante o acto de celebración do Día das Letras Galegas.

Podedes descargar a información aquí

 

 

 

 

 

CERTAME CREATIVO. Letras Galegas 2017

 

CERTAME CREATIVO LETRAS GALEGAS 2017

 

 

 

   O EDLG, co gallo de conmemorar o Día das Letras Galegas, convoca un certame creativo en lembranza de Carlos Casares Mouriño.

 O concurso rexerase polas seguintes bases:

 1.-Participantes

Poderá participar todo o alumnado do IES FARO DAS LÚAS.

2.-Temática

 Partindo do dietario persoal que o escritor publicara na columna “Á marxe” de La Voz de Galicia dende 1992 ata 2002, o alumnado debe realizar unha presentación dixital na que combine imaxe e texto. O alumno/a seleccionará un dos artigos e intentará ilustralo (6 diapositivas mínimo).

3.-Categorías

 Establécense dúas categorías:

1ª categoría: 1º E 2º ESO

2ª categoría: 3º e 4º ESO

 4.-Presentación dos traballos

 • O prazo de presentación rematará o día 5 de maio de 2017.

 • Os traballos poderán entregarse a calquera dos membros do EDLG e tamén se poderán remitir por correo electrónico ás profesoras de Lingua galega.

 5.-Premios

 Haberá un premio para cada unha das categorías.

 6.-Xurado

 O xurado estará composto polos membros adultos do EDLG e o veredicto darase a coñecer o día 16 de maio de 2017 durante o acto de celebración do Día das Letras Galegas.

 

Podedes descargar a información aquí

 

 

 

 

Distribuir contido