Información:

Para calquera trámite URXENTE no mes de Agosto, contacten chamando ao teléfono 881880913 en horario de 10:00 a 13:00.

Ou no correo electrónico: ies.eduardo.pondal.ponteceso@edu.xunta.gal indicando os seus datos persoais, teléfono de contacto e motivo da consulta.

( categories: )

INSTRUCIÓNS SETEMBRO (Reclamacións, entrega de libros,...)

·        

ENTREGA DE NOTAS. XOVES 3 DE SETEMBRO de 2020 ás 15:00h por abalar móbil.

·        

RECLAMACIÓNS. Venres 4 de Setembro (desde as 10:00h) ata luns 7 de setembro (máximo ata as 12:00h

·        

RESOLUCIÓNS DEPARTAMENTOS. Antes das 14 horas do luns 7 de setembro de 2020.

ALUMNADO: Revisións de exames e reclamacións das cualificacións ao profesorado (alumno maior de idade ou pai, nai ou titor legal si é menor de idade). No caso de reclamacións ante o departamento o interesado deberán cubrir un documento que solicitará previamente en Administración e que deberá entregar en xefatura de estudos antes das 12:00h do luns 7 de setembro  do 2020. Só recolleranse as reclamacións presentadas no documento oficial do centro.

DEPARTAMENTOS: O departamento en cuestión resolverá a reclamación antes das 14:00h do luns 7 de setembro. Utilizarase o impreso dispoñible en administración ou xefatura de estudos.

DIRECCIÓN: Notificará aos interesados as resolucións dos departamentos antes das 13:00h do martes 8 de setembro de 2020.

RECLAMANTE (alumno maior de idade ou pai, nai ou titor legal si é menor de idade): Tras a notificación terán un prazo máximo de 2 días para solicitar por escrito á dirección do centro a tramitación da reclamación ante a xefatura territorial). Máximo o xoves 10 de setembro ás 11:00h.

·        

MATRÍCULA CURSO 20/21. Desde o venres 4 de setembro ata o xoves 10 de setembro de 2020.

 

O ALUMNADO QUE TEÑA PENDENTE DE ENTREGAR LIBROS DO FONDO DEBERÁ FACELO O DÍA DO EXAME PARA PODER MATRICULARSE E PODER PARTICIPAR NO FONDO DE LIBROS PARA O CURSO 20/21.

Libros de texto curso 2020-2021

Os libros de texto para o curso 2020 2021 son os que se achegan no seguinte arquivo:

libros_20_21.pdf

AVISO:

1º -> NON COMPRAR LIBROS ATA O COMEZO DAS CLASES(Non se usa libro en todas as materias, o centro non se fai responsable dos libros mercados sen falar co profesorado.)

2º -> Recordamos que no centro está exposto, no taboleiro interior, o listado dos admitidos e excluidos no Fondo Libros para o curso 2020 2021

 

( categories: )
Distribuir contido