Documentos do centro

 

Aprobado no Consello Escolar do 3 de febreiro de 2017
(Claustro do 2 de febreiro de 2017)


Curso 2020-2021

 
Aprobado no Consello Escolar do 30 de xuño de 2016. (Claustro do 30 de xuño de 2016)
 

 

Aprobadas en xuño 2020, con Anexo por covid aprobado o 4 de novembro 2020

 

 

Aprobado no Consello Escolar do 3 de febreiro de 2017. (Claustro do 2 de febreiro de 2017).
 
Aprobado no Consello Escolar do 3 de febreiro de 2017. (Claustro do 2 de febreiro de 2017).