Documentos do centro

 

Aprobado no Consello Escolar do 3 de febreiro de 2017
(Claustro do 2 de febreiro de 2017)


Curso 2019-2020

 
Aprobado no Consello Escolar do 30 de xuño de 2016. (Claustro do 30 de xuño de 2016)
     

Aprobado no Consello Escolar do 3 de febreiro de 2017. (Claustro do 2 de febreiro de 2017).
 
Aprobado no Consello Escolar do 3 de febreiro de 2017. (Claustro do 2 de febreiro de 2017).