Xefatura de Estudos

AXUDAS PARA A ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCOLAR

Enviado por admin o Mér, 18/05/2022 - 07:12

No Diario Oficial de Galicia do mércores 18 de maio de 2022 aparece publicada a ORDE do 29 de abril de 2022 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2022/23 (códigos de procedemento ED330B, ED330G e ED330H).

 

O prazo para presentar solicitudes iniciarase o día 19 de maio e rematará o día 22 de xuño de 2022 (ambos os dous incluídos).

As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica no formulario normalizado (ED330B-anexos I e II) dispoñible na aplicación fondolibros (https://www.edu.xunta.es/fondolibros), a través da sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal. Opcionalmente, poderá presentar as solicitudes presencialmente nos centros docentes ou en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

Para a presentación electrónica de solicitudes poderá empregarse calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluíndo o sistema de usuario e Chave365 (https://sede.xunta.gal/chave365).

O formulario de solicitude tamén estará dispoñible nos centros educativos e na sede electrónica da Xunta de Galicia,  https://sede.xunta.gal.

A solicitude deberá estar asinada polo pai, pola nai, polo/a titor/a ou representante legal do alumnado, e a súa presentación implicará que acepta as bases da convocatoria, cumpre os requisitos exixidos nela e que son certos os datos indicados na solicitude; así mesmo, que se compromete a conservar en bo estado e a devolver ao finalizar o curso os libros de texto e o material reutilizable recibidos do fondo solidario ou adquiridos coa axuda para libros de texto.

( categories: )

Adaptación do Protocolo COVID

Enviado por admin o Xov, 16/09/2021 - 14:22
17/01/2022 00:18
Atlantic/Bermuda

O pasado venres 14 de xaneiro comezou a implantarse o novo Protocolo Sanitario para a oprevención frente á COVID-19. O noso centro adaptou a versión de setembro para asumir as novas circunstancias que veñen propostas desde a Consellería e desde o Ministerio.

Este é o enlace á nova  ADAPTACIÓN DO PROTOCOLO COVID (xaneiro de 2022), na que aparecen en cor vermello as novidades máis salientables.

Igualmente, compartimos aquí a presentación elaborada para o alumnado e para as familias.

 

PARA O ALUMNADO:

 

 

PARA AS FAMILIAS:

 

( categories: )

INICIO DO CURSO 2021-2022

Enviado por admin o Sáb, 11/09/2021 - 15:00

 

 

O inicio escalonado do curso 2021-2022 efectuarase de acordo so seguinte calendario e horario:

 

  Curso Día Hora
  1º E.S.O. 16 8:30
  2º E.S.O. 16 8:30
  3º E.S.O. 17 8:30
  4º E.S.O. 17 8:30
  1º Bacharelato* 15 12:30
  2º Bacharelato* 15 12:30
  Formación Profesional Básica 17 8:30

 

Cada curso presentarase no centro o día e hora asignado e permanecerá xa coa xornada lectiva habitual (ata as 14 h.). Haberá servizo de transporte escolar, por tratarse do horario lectivo habitual do centro 

 

A dirección do centro lamenta comunicar que para estes grupos non haberá servizo de transporte escolar dispoñible, ao non tratarse do horario lectivo habitual do centro.

 

PREGAMOS CONSULTEN REGULARMENTE ESTA WEB,

POR SE HOUBESE ALGUNHA MODIFICACIÓN DE ÚLTIMA HORA.

 

 

 

( categories: )

ENTREGA DE BOLETÍNS E PRAZO DE MATRÍCULA. SETEMBRO 2020

Enviado por admin o Lun, 06/09/2021 - 04:56
06/09/2021 08:53
Atlantic/Bermuda

INFORMACIÓN RELEVANTE PARA O ALUMNADO QUE TIVO QUE PRESENTARSE ÁS PROBAS EXTRAORDINARIAS DE SETEMBRO

Os Boletíns coas cualificacións das probas extraordinarias de setembro do presente curso 2020-2021 poderán recollerse na Conserxería do centro a partir das 9:30 horas do martes 7 de setembro.

O prazo extraordinario de matrícula para o curso 2021-2022 comeza o día 7 de setembro e remata o día 9 de setembro de 2021.

Recoméndase formaliar a matrícula para o vindeiro curso o antes posible.

 

 

 

( categories: )

PRAZOS MATRÍCULA PARA O CURSO 2021-2022

Enviado por admin o Xov, 10/06/2021 - 05:58

Datas en que se formalizará a matrícula dos diferentes cursos para o vindeiro ano académico 2020-2021:

 

ALUMNADO QUE PROMOCIONA/TITULA EN XUÑO:

CURSO DÍA
  1º ESO     30 de xuño - 1 de xullo    
  2º ESO 29 e 30 de xuño
  3º ESO 25 e 28 de xuño
  4º ESO 28 e 29 de xuño
  1º BAC 1 e 2 de xulo
  2º BAC 1 e 2 de xullo
  2º FPBásica  25 e 28 de xuño

 

RESTO DO ALUMNADO:

CURSOS DÍAS
     TODOS OS NIVEIS          Inicios de setembro (publicaránse datas nesta mesma web)    

 

 

 

 

 

Horario de atención ao público: LUNS A VENRES DE 9:30 A 13:30

 

 

CURSO 2020-2021: TAREFAS SEMANAIS POR NIVEL

Enviado por admin o Ven, 27/11/2020 - 06:31

Nos enlaces que siguen pódese acceder ao cadrante de tarefas e/ou actividades previstas semanalmente para cada nivel durante o presente curso 2020-2021:

 

          1º E.S.O.                    1º BAC                    F.P. Básica

 

          2º E.S.O.                    2º BAC

 

          3º E.S.O.

 

          4º E.S.O.

 

 

( categories: )

AXUDAS AO MATERIAL, TRANSPORTE E REDUCCION DA FENDA DIXITAL

Enviado por admin o Mér, 21/10/2020 - 05:30

O Concello de Guitiriz pon en coñecemento de toda a comunidade educativa que o día 19 de outubro de 2020 saíu publicado un extracto das bases de axudas ás familias para material, internet, dispositivos tecnolóxicos e transporte.

Adxuntamos AQUÍ as bases e os modelos de solicitude e anexos a cubrir por se alguén desexa demandar ou solicitar información.

Lembramos que o prazo é ata o próximo 19 de novembro.

 

SOLICITUDES:

-          PRESENCIAL: con  cita previa (por teléfono ou podese pedir a través da web)  

-          SEDE ELECTRÓNICA MUNICIPAL:  https://guitiriz.sedelectronica.gal  

 

 

( categories: )

COMEZO DO CURSO 2020-2021

Enviado por admin o Lun, 14/09/2020 - 05:10

 

 

O inicio escalonado do curso 2020-2021 queda aprazado para os días

23, 24 e 25 de setembro, segundo o seguinte calendario:

 

  Curso Día Hora
  1º E.S.O. 23 8:30
  2º E.S.O. 23 8:30
  3º E.S.O. 24 8:30
  4º E.S.O. 25 8:30
  1º Bacharelato 23 8:30
  2º Bacharelato 24 8:30
  Formación Profesional Básica 25 8:30

 

 

 

 

( categories: )

CURSO 2020-2021. MATRÍCULA SETEMBRO

Enviado por admin o Ven, 04/09/2020 - 05:32

O PRAZO DE MATRÍCULA PARA TODOS OS CURSOS

DA E.S.O., BACHARELATO E FPBÁSICA

ABRANGUERÁ OS DÍAS

 

7 e 8 de setembro

de 9:30 a 13:30

 

 

( categories: )

ENTREGA DE BOLETÍNS. SETEMBRO 2020

Enviado por admin o Xov, 03/09/2020 - 08:34

VENRES, 4 DE SETEMBRO

11:00 horas

 

 

 

( categories: )
Distribuir contido