Claustro de Profesores

Que é e quen forma o Claustro de Profesores/as?

Enviado por admin o Ven, 28/01/2011 - 20:18

O claustro de profesores é o órgano propio de participación destes no goberno do centro e ten a responsabilidade de planificar, coordinar, decidir e, se é o caso, informar sobre tódolos aspectos docentes do mesmo. O claustro estará integrado pola totalidade dos profesores e profesoras que presten servicio nel e será presidido polo director ou directora do centro.

No presente curso académico o Claustro de Profesores e Profesoras está formado por:

 

Profesor/a

 

Departamento

  YOLANDA BARALLOBRE FERREÑO

 

MIGUEL ANGEL BARREIRO DÍAZ

 

LUCÍA CAMPAÑÓ FARALDO

 

FÁTIMA CASTRO PLATAS

 

JOSÉ ENGROBA GARCÍA

 

ANA MARÍA FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ

 

MARIA JOSEFA FERNÁNDEZ FIGUEIRAS

 

MARTA FERNÁNDEZ JUL

 

LOIS ANXO FERREIRO BESTILLEIRO

 

XOSÉ FERREIRO FERNÁNDEZ

 

MARÍA GÓMEZ DÍAZ

 

LAURA GÓMEZ QUEIZÁN

 

JAIRO GONZÁLEZ FERNÁNDEZ

 

JULIO J. GONZÁLEZ IGLESIAS

 

ANTÍA LADRA BASANTA

 

RUTH LLOVO MARIÑO

 

JACQUELINE LÓPEZ GARCÍA

 

FRANCISCO LOUREIRO GONZÁLEZ

 

SILVIA LOSADA BESTEIRO

 

CRISTINA MARTUL FERREIRO

 

ANTONIO MAURIZ MARTÍNEZ

 

ANA MARÍA NÚÑEZ CEIDE

 

DUNIA PÉREZ VIÑA

 

Mª ÁNGLES RUBINOS BASANTA

 

ANA SÁNCHEZ EXPÓSITO

 

PEDRO SÁNCHEZ LÓPEZ

 

MARTÍN SECO GAGO

 

EVA MARÍA TEIJEIRO SUÁREZ

 

SANDRA TENREIRO DOLDÁN

 

FERNANDO ULLA LORENZO

 

SUSANA VÁZQUEZ REGUEIRO

 

SILVIA VIVERO LÓPEZ

 

 

Orientación

 

Tecnoloxía

 

Lingua Castelá

 

Xeografía e Historia

 

Tecnoloxía

 

Lingua Galega

 

Lingua Galega

 

Inglés

 

Soldadura

 

Matemáticas

 

Portugués

 

Inglés

 

Xeografía e Historia

 

Filosofía

 

Lingua Galega

 

Ciencias Naturais

 

Francés

 

Matemáticas

 

Relixión

 

Ciencias Naturais

 

Latín

 

Economía

 

Soldadura

 

Matemáticas

 

Física e Química

 

Inglés

 

Soldadura

 

Lingua Castelá

 

Música

 

Xeografía e Historia

 

Orientación - Pedagoxía Terapéutica

 

Artes Plásticas

( categories: )
Distribuir contido