Que é e quen forma o Claustro de Profesores/as?

Enviado por admin o Ven, 28/01/2011 - 20:18
O claustro de profesores é o órgano propio de participación destes no goberno do centro e ten a responsabilidade de planificar, coordinar, decidir e, se é o caso, informar sobre tódolos aspectos docentes do mesmo. O claustro estará integrado pola totalidade dos profesores e profesoras que presten servicio nel e será presidido polo director ou directora do centro.
No presente curso académico o Claustro de Profesores e Profesoras está formado por:

 

  OLGA AGUIAR ENRÍQUEZ
MANU BALSA LOMBARDÍA
  YOLANDA BARREIRO FERREÑO
MIGUEL ANGEL BARREIRO DÍAZ
MIGUEL BERMÚDEZ SALGUEIRO
LORENA DEL PALACIO RODRÍGUEZ
JOSÉ ENGROBA GARCÍA
MARIA JOSEFA FERNÁNDEZ FIGUEIRAS
MARIA JOSÉ FERNÁNDEZ GALLEGO
NOEMÍ FERNÁNDEZ PEDRAZA
 
XOSÉ FERREIRO FERNÁNDEZ
JULIO GONZÁLEZ IGLESIAS
ELENA HAZ GÓMEZ
JACQUELINE LÓPEZ GARCÍA
Mª ÁNGELES LÓPEZ PORTO
MANUEL JESÚS LÓPEZ SAAVEDRA
FRANCISCO LOUREIRO GONZÁLEZ
ANTONIO MAURIZ MARTÍNEZ
MARÍA MIRAGAYA PEREIRA
MARÍA JOSÉ OREIRO LÓPEZ
 
 
ANA MARÍA PEDREIRA CASTRO
NURIA PENA FIGUERUELO
Mª ÁNGLES RUBINOS BASANTA
ANA SÁNCHEZ EXPÓSITO
ANA ISABEL SEOANE VÁZQUEZ
EVA MARÍA TEIJEIRO SUÁREZ
SANDRA TENREIRO DOLDÁN
ANA MARÍA TOMÁS LOZANO
FERNANDO ULLA LORENZO
SUSANA VÁZQUEZ REGUEIRO
 

 

( categories: )