ABALAR MÓBIL

imaxe abalar móbil

As familias que descarguen abalarMóbil van a poder dispoñer das seguintes funcionalidades: 
•Acceder aos datos persoais
•Consultar as cualificacións
•Consultar e xustificar as faltas de asistencia
•Consultar as faltas de conduta
•Solicitar unha cita de titoría
•Consultar os datos do centro educativo
•Consultar os avisos ou notificacións por parte do profesorado ou do centro educativo.
•Consultar as  incidencias creadas polo profesorado
•Modificar o idioma da aplicación
 
A aplicación abalarMóbil está dispoñible para os pais, nais e titores legais do alumnado matriculado nos centros educativos de Galicia de educación infantil, primaria, secundaria, bacharelato e ciclos formativos. Tamén poden acceder os estudantes cando son legalmente responsables de si mesmos.
 
Están a disposición das familias unha guía, na que se mostran as diferentes funcionalidades e servizos que os representantes legais poden utilizar dende o seu teléfono móbil, e un formulario para realizar consultas ou  tramitar incidencias relacionadas coa aplicación abalarMóbil.
 
Pódese consultar no arquivo adxunto a guia da aplicación para as familias

INICIO DE CURSO 2017-2018

Inicio de curso 2107-2018

Hora de presentación de todo o alumnado 11'15

Haberá servizo de autobús escolar. Saída das cabeceiras 10'30. Saída de volta 12'00

Entrega de notas de setembro e prazo extraordinario de matrícula

As notas de setembro serán entregadas o día 6 de setembro ás 10 da mañá polos respectivos titores/as nas aulas predeterminadas.

O prazo de matrícula extraordinario abrangue desde o día 6 ata o día 8

Calendario exames setembro curso 2016-2017

Achegamos o calendario de exames de setembro 2017 en documento adxunto.

 

Visita ao Museo do Mar

O alumnado de 2º de ESO visitou o Museo do Mar como actividade complementaria de diferentes materias. Achegamos fotos desta visita

 

 

Xadrez nos recreos

Achegamos fotos da actividade de xadrez nos recreos que se está a celebrar no noso centro

CONCURSO FOTOGRAFÍA MATEMÁTICA. CURSO 2016/17

BASES CONCURSO FOTOGRAFÍA MATEMÁTICA. CURSO 2016/17

1.- QUEN PODE PARTICIPAR?: Está aberto a todos os membros da comunidad educativa.

2.-  TEMA:   O tema das fotografías ten que estar relacionado co mundo das matemáticas, nas súas múltiples manifestacións (figuras xeométricas, mosaicos, simetrías, fractais, gráficas e funcións, cálculo numérico, fraccións, sucesións, estatística, azar,...)

3.- OBXECTIVOS: Obxectivo principal: Resaltar a presenza constante ao noso arredor de elementos matemáticos.

·         Pór de manifesto a súa utilidade na vida cotiá.

·         Traballar as matemáticas como unha ferramenta útil para interpretar a vida real.

·         Que o alumnado, e en xeral a comunidade educativa do centro, recoñezan os conceptos matemáticos do seu entorno máis inmediato.

·         Mellorar a autoestima do alumnado.

·         Que o alumnado poida valorar a beleza das matemáticas e mellorar así a súa valoración, tanto persoal como social.

·         Fomentar o espírito crítico do alumnado.

·         Desenvolver a competencia artística e creativa do alumnado.

·         Desenvolver o uso das novas tecnoloxías.

4.- PRESENTACIÓN: Pódense entregar ata un máximo de 5 fotografías, en formato dixital, ao correo electrónico: fotografiamatematicaiescoruxo@gmail.com. Ademáis da foto, deberase entregar un arquivo de texto con título, así como unha breve explicación na que se aclarará o concepto matemático ao que fai referencia a imaxe. Na parte superior irá o título, despois a imaxe en miniatura da foto, indicando o lugar concreto onde foi sacada e na parte inferior, a descrición ou comentario. Por último irá o nome completo do concursanteasí como o papel que desempeña no centro educativo (no caso dos alumnos sinalarán o curso e o resto dos membros da comunidade educativa sinalarán a súa vinculación co centro: conserxes, administrativos, persoal de limpeza, cafetería, AMPAS, profesorado…)

5.-PRAZO:   O prazo de presentación remata o 1 de xuño de 2017.

6.- XURADO: Estará formado por profesorado do Dpto. de Matemáticas e valorarán a orixinalidade e idoneidade do título, o seu contido matemático e a explicación dada así como a calidade plástica e técnica da imaxe.

7.- PREMIOS:  

Para os alumnos establécense 2 premios:

·         O primeiro premio será de 30 euros en material escolar, 2 entradas de cine e 1 vale para unha comida na cafetería do instituto.

·         O segundo premio será de 20 euros en material escolar, 2 entradas de cine e 1 vale para unha comida na cafetería do instituto.

NOTA: Un mesmo alumno/a non poderá acumular máis dun premio.

Para o resto dos membros da comunidad educativa establécese un único premio consistente en 2 entradas de cine.

8.- USO DAS IMAXES: O Dpto.  resérvase o dereito a utilizar as fotografías presentadas para usos didácticos.

9.- AUTORÍA DAS IMAXES:    As fotografías deben ser orixinais e en ningún caso se aceptarán  fotos descargadas de Internet, nin escaneadas de ningún tipo de medio gráfico. O Dpto. comprobará minuciosamente a autoría de todas as fotos premiadas esixindo ao concursante que demostre a autoría das mesmas. Non se acepta tampouco, ningún tipo de retoque fotográfico que cambie o contido da mesma.

 

 

Alumnado de 2º ESO nas Olimpíadas matemáticas

O noso alumnado de 2º ESO asistiu, como cada curso, as olimpíadas matemáticas acadando uns grandes resultados. Noraboa a todos/as

olimpíada matemática

Excursión 4º ESO a París

Achegamos fotos das actividades que o noso alumnado de 4º ESO están a realizar en París co gallo da súa excursión de fin de etapa.

Admisión alumnado curso 2017-2018

Achégase a orde de admisión de alumnado para i curso 2017-2018

http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/20170201_admision.pdf

Aquí o enlace a toda a información sobre o proceso de admisión para o vindeiro curso

http://www.edu.xunta.gal/portal/node/21321

Entroido 2017 no IES Coruxo

Fotos do entroido do IES Coruxo

   
         
   
         
   
         
   
         
   

 

 

 

 

Imaxes da nosa biblioteca. O paso do tempo

Fotos da evolución da nosa biblioteca nos últimos anos

Distribuir contido