Taboleiro

Atividades para os días sen aulas / Activités pour les jours sans cours

Tódolos niveis / Tous niveaux

Repasar e aprender facendo as actividades da páxina POLARFLE, escoller o nivel dende principiante ata avanzado e ir facendo as distintas actividades (non é preciso inscribirse).

Réviser et appendre en faisant les activités le la page POLARFLE, choisir le niveau de débutant à avancé puis faire les différentes activités (pas besoin de s'abonner).

 

2º bach.

1. Facer as actividades do Livre de l'élève das páxinas 126 e 127 e os exercicios 6 e 7 da páxina 51 do Cahier d'exercices.

     Faire les activités du Livre de l'élève des pagfes 126 et 127 et les exercices 6 et 7 de la page 51 du Cahier d'exercices.

2. Facer a seguinte proba ABAU. / Réaliser cettte épreuve ABAU.

 

1º bach.

1. Facer as actividades do Livre de l'élève das páxinas 52 e 53 e os exercicios 9 a 18 das páxinas 18 e 19 do Cahier d'exercices.

    Faire les activités du Livre de l'élève des pagfes 52 et 53 et les exercices 9 à 18 des pages 18 et 19 du Cahier d'exercices.

 2. Facer a seguinte ficha . / Faire cette fiche .

 

4º ESO

1. Facer as actividades do Livre de l'élève das páxinas 48 e 49 e os exercicios 1 e 2 da páxina 45 do Cahier d'exercices.

     Faire les activités du Livre de l'élève des pages 48 et 49 et les exercices 1 et 2 de la page 51 du Cahier d'exercices.

2. Facer a seguinte ficha sobre o Présent du Subjonctif. / Faire cette fiche sur le  Présent du Subjonctif.

 

3º ESO

1. Facer as actividades do Livre de l'élève da páxina 37 e os exercicios 2 da páxina 32, 4, 5, 6 da páxina 33 e 7, 9, 10 da páxina 34 do Cahier d'exercices.

     Faire les activités du Livre de l'élève de la page 37 et les exercices  2 de la page 32. 4, 5, 6 de la  page 33 et  7, 9, 10 de la page 34 du Cahier d'exercices.

2. Ler e facer as actividades do Livre de l'élève das páxinas 38 e 39 e os exercicios das páxinas 35 e 36 do Cahier d'exercices.

      Lire et faire les activités  du Livre de l'élève des pages 38 et 39  et les exercices  des pages 35 et 36 du Cahier d'exercices.

 

2º ESO

1. Livre de l'élève: facer as actividades 3 e 4 da páxina 34; ler "J'observe et j'analyse" páxina 35 e facer o exercicio 8;  ler "J'observe et j'analyse" páxina 37 e facer o exercicio 7;  Cahier d'exercices: facer os exercicios 1, 2, 3 da páxina 29, 1, 2 da páxina 30;  e 4, 5, 6, 7 da páxina 31.

      Livre de l'élève: faire les activités 3 et 4 de la page 34; lire "J'observe et j'analyse" page 35 et faire l' exercice  8;  lire "J'observe et j'analyse" page 37 et fair l'exercice 7; Cahier d'exercices: faire le exercices 1, 2, 3 de la page 29; et 4, 5, 6, 7 de la page 31.

2. Ler e facer as actividades do Livre de l'élève das páxinas 38 e 39 e os exercicios da páxina 35 do Cahier d'exercices.

    Lire et faire les activités  du Livre de l'élève des pages 38 et 39  et les exercices  de la page 35 du Cahier d'exercices.

TRABALLO PARA 1º BACHARELATO

Nos seguintes enlaces podedes descargar a listaxe de actividades que debedes realizar durante o peche do centro, así como os boletíns de exercicios dalgunhas materias. Estade atentos á páxina web porque pode haber actualizacións ou cambios.

Moito ánimo e a traballar un pouco cada día!

ACTIVIDADES 1º BAC A SEMANA DO 26 DE MARZO

ACTIVIDADES 1º BAC B SEMANA DO 26 DE MARZO

ACTIVIDADES DEBUXO TÉCNICO I SEMANA DO 26 DE MARZO

COMENTARIO DE TEXTO

 

  ACTIVIDADES 1º BAC A      ACTIVIDADES 1º BAC B  

ACTIVIDADES FILOSOFÍA

ACTIVIDADES ECONOMÍA

ACTIVIDADES BIOLOXÍA

ACTIVIDADES DEBUXO TÉCNICO I

ACTIVIDADES EDUCACIÓN FÍSICA

TRABALLO PARA 3º ESO

Nos seguintes enlaces podedes descargar a listaxe de actividades que debedes realizar durante o peche do centro, así como os boletíns de exercicios dalgunhas materias. Estade atentos á páxina web porque pode haber actualizacións ou cambios.

Moito ánimo e a traballar un pouco cada día!

ACTIVIDADES 3º ESO A SEMANA DO 26 DE MARZO

ACTIVIDADES 3º ESO B SEMANA DO 26 DE MARZO

ACTIVIDADES MÚSICA 3º ESO A E BILINGÜE SEMANA DO 26 DE MARZO

ACTIVIDADES PLÁSTICA 3º ESO SEMANA DO 26 DE MARZO

ACTIVIDADES MATEMÁTICAS 3º ESO SEMANA DO 26 DE MARZO

 

  ACTIVIDADES 3º ESO A          ACTIVIDADES 3º ESO B 

ACTIVIDADES BIOLOXÍA 3º ESO A

ACTIVIDADES BIOLOXÍA 3º ESO B

ACTIVIDADES MATEMÁTICAS 3º ESO A, B E DESDOBRE

INSTRUCIÓNS INGLÉS

ACTIVIDADES LINGUA CASTELÁ NON DESDOBRE

ACTIVIDADES PLÁSTICA

TRABALLO PARA 2º ESO

Nos seguintes enlaces podedes descargar a listaxe de actividades que debedes realizar durante o peche do centro. Tamén tedes os boletíns de exercicios dalgunhas materias. Estade atentos á páxina web porque pode haber actualizacións ou cambios.

Moito ánimo e a traballar un pouco cada día!

ACTIVIDADES 2º ESO A SEMANA DO 26 DE MARZO

ACTIVIDADES 2º ESO B SEMANA DO 26 DE MARZO

ACTIVIDADES INGLÉS

 

ACTIVIDADES 2º ESO A          ACTIVIDADES 2º ESO B

ACTIVIDADES TECNOLOXÍA

ACTIVIDADES MATEMÁTICAS 2º ESO B

ACTIVIDADES EDUCACIÓN FÍSICA 2º ESO B

Distribuir contido