O lugar de Bacelar

 

O compañeiro Henrique Dacosta publicou no suplemento Nordesía do Diario de Ferrol un artigo sobre a historia do lugar que ocupa o noso centro.

 

O lugar de Bacelar, de cemiterio a instituto