Francés

DEPARTAMENTO DE FRANCÉS

O departamento de Francés está formado polas seguintes profesoras:

Nine Paz García Xefa de departamento

Susana González Rodríguez

 Programación

 

 Pendentes

 

 Ligazóns

Alumnado coa materia de francés pendente

Segundo se recolle na programación do Departamento, para recuperar  a materia  haberá dúas posibilidades

Primeira opción de recuperación·    

Unha proba escrita no mes de febreiro (60% da nota)

Dossiers de actividades para facer ao longo do curso (40% da nota) Os dossiers de actividades  serán entregadas pola profesora ao alumno/a regularmente. As actividades teñen que ser devoltas á profesora nas tres semanas posteriores á entrega, tendo como límite a data que aparecerá nas mesmas. Non se entregará un novo dossier ata que o anterior non estea devolto.

Ademais das actividades impresas todo o alumnado con esta materia pendente terá á súa disposición o material de reforzo seleccionado na páxina do departamento e terá acceso ao material da aula virtual con actividades de práctica e reforzo da materia

Segunda opción de recuperación

No caso de non recuperar a materia ao longo do curso, o alumnado poderá realizar unha proba escrita no mes de maio

 Todo o alumnado con esta materia pendente terá á súa disposición o material de reforzo seleccionado na páxina do departamento e terá acceso ao material da aula virtual con actividades de práctica e reforzo da materia

 

Criterios de cualificación:

            Para esta proba extraordinaria utilizaranse os criterios de cualificación presentes na programación, segundo os cales a realización das actividades ao longo do curso terá un peso do 40% da nota final e a proba que se realizará en febreiro un 60%. De non superar esta proba poderán presentarse á proba extraordinaria do mes de maio.

Recomendacións e observacións:

É imprescindible que o alumno se poña en contacto coa profesora para a entrega do material coas actividades a realizar e que estas se realicen nas datas previstas, dado que é unha porcentaxe elevada da nota final.

PARABÉNS AO ALUMNADO DE FRANCÉS

26 novos titulados DELF nos niveis A2, B1 e B2 coa súa acreditación oficial que recibiron a noticia esta semana. Un 100% de aprobados!

O alumnado de francés que se presentou fixo un esforzo extra para preparar esta proba coa axuda das súas profesoras e o esforzo pagou a pena porque obtiveron uns resultados extraordinarios.

Moitos parabéns para Ángela, Julia, Rut, Emma, Marcos, Zoe, Sandra, Lucía, Flavia, Alejandro, Nadir, Pablo, Roi, Nerea, Laura, Mariña, Pablo, Sabela, Xiana, Sofía, Aroa, Andrea, Julia, Minia, Martiño e Eirena! Félicitations!

VOYAGE À PARIS 2023

A semana do 20 ao 24 de febreiro o alumnado de francés de 1º e de 2º de bacharelato fomos de viaxe a Paris.
Durante esta viaxe visitamos moitos monumentos emblemáticos entre os que destacan o museo do Louvre, Nôtre Dame, a Torre Eiffel, Versailles e o Panteón. No Museo do Louvre puidemos visitar algunhas das obras mais destacadas como A liberdade guiando ao pobo, a Venus de Milo e a Gioconda. Un único momento de orballo non nos impediu subir á Torre Eiffel e disfrutamos ademais dun paseo en barco ao longo do Sena, grazas ao cal puidemos ver a cidade dende outra perspectiva. Tivemos tamén a oportunidade de probar as crêpes tanto doces como salgadas (galettes) e os macarons!
A viaxe foi sen ningunha dúbida un éxito, volvemos todos con ganas de repetir.

Julia González Hernández, 2ºBAC A

Cliquez sur la tour Eiffel pour voir 

PROGRAMACIÓNS 2022-23

Programacións do Departamento de Francés no curso 2022-2023

PARABÉNS AO ALUMNADO DE FRANCÉS

O alumnado de francés do IES de Brión suma 16 novas alumnos e alumnas que xa teñen un título DELF.

Cada ano máis alumnado de 4º de ESO, 1º ou 2º de Bacharelato preséntanse as probas organizadas pola Alianza Francesa e consigue o seu título oficial.Unha vantaxe máis a engadir para o seu futuro. 

Moitos parabéns a todo o alumnado que xa conta co seu título DELF!

PROXECTO EUROPEO DE INTERCAMBIO EN ETWINNING

Durante este curso, o alumnado de francés de 4º ESO fixo parte dun proxecto europeo a través da plataforma Etwinning. O proxecto de intercambio virtual realizouse co Lycée Jean de Prades da localidade de Castelsarrasin, no sur de Francia.

Ao longo destes meses, o alumnado realizou videos de presentación, intercambiou información sobre o lugar onde viven, fixo playlists coas suas músicas favoritas, fixeron receitas e aprenderon a utilizar ferramentas dixitais para elaborar e intercambiar información e sobre todo, descubriron outras mozas e mozos con gustos e preocupacións similares aos seus.

Moi boa experiencia que contamos repetir o ano que vén! Divertímonos, aprendemos e facemos amizades novas!

GRAN EXITO DO ALUMNADO DE FRANCÉS NAS PROBAS DELF

 
Co final de curso tamén chegaron os magníficos resultados das probas DELF ás que se presentaron un numeroso grupo de alumnas e alumnos de francés do noso centro e como vedes polas sorrintes caras debaixo das máscaras con gran éxito!.
Parabéns a todas e todos que xa contan co seu diploma DELF!
Merci ;)

PARABÉNS AO ALUMNADO DE FRANCÉS PRESENTADO AO DELF

 O pasado mes de outubro celebráronse finalmente as probas de lingua francesa DELF ás que se presentaba alumnado do noso instituto e que foran adiadas desde maio por mor da pandemia.
 
Alegrámonos moito dos resultados xa que todo o alumnado que se presentou, superou esta proba e xa teñen o seu título oficial DELF.
Moitos parabéns!

MATERIAL DE APOIO

3º ESO

Si/oui

https://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercice-francais-112262.php

 Fréquence

https://www.didierlatitudes.com/exercices/latitudes1/unite-9-latitudes1/exprimer-la-frequence/

https://www.didierlatitudes.com/exercices/latitudes2/unite-7-latitudes2/proposer-de-faire-quelque-chose-2/

 Imparfait

https://www.cia-france.com/francais-et-vous/sur_les_galets/exercices/29-souvenir-d-enfance-partie1.html

https://www.cia-france.com/francais-et-vous/sur_les_galets/exercices/34-souvenir-d-enfance-partie-2.html

https://www.cia-france.com/francais-et-vous/sur_les_galets/exercices/35-souvenir-d-enfance-partie-3.html

https://francais.lingolia.com/en/grammar/tenses/imparfait/exercises

 Futur

https://francais.lingolia.com/fr/grammaire/les-temps/le-futur-simple/exercices

https://fr.tsedryk.ca/grammaire/futur/exercices/index.htm

https://www.lepointdufle.net/ressources_fle/futur.htm

http://www.appuifle.net/revision_futur2.htm

http://www.maret.at/frz/uebungen/futur06.htm

 Raconter au passé

https://francais.lingolia.com/en/grammar/tenses/imparfait-passe-compose/exercises

 Corps humain

http://resource.download.wjec.co.uk.s3.amazonaws.com/vtc/2013-14/wjec_02/eng/templates/multipleChoiceImage-Vocab/p-body-illness.html

http://topfle.free.fr/1_lexique/decrire.htm

La négation

https://www.lepointdufle.net/ressources_fle/negation.htm

https://www.lepointdufle.net/ressources_fle/negation1.htm

https://www.lepointdufle.net/ressources_fle/negation2.htm

 

4º ESO

Relatifs

https://www.bonjourdefrance.com/exercices/contenu/conjuguons-les-couleurs-du-monde-voila-les-pronoms-relatifs-simples.html

https://leflepourlescurieux.fr/pronoms-relatifs-simples-qui-que-quoi-ou-et-dont-grammaire-b1/

https://slllc.ucalgary.ca/Elohka/qui_que.htm

Exprimer l’opinion. Le subjonctif

https://wps.prenhall.com/ca_ph_parmentier_enbons_7/46/11988/3069038.cw/

https://highered.mheducation.com/sites/0072897546/student_view0/chapitre21/structure_1.html

https://wps.prenhall.com/ca_ph_parmentier_enbons_7/46/11988/3069045.cw/

Météo

http://resource.download.wjec.co.uk.s3.amazonaws.com/vtc/2013-14/wjec_02/eng/templates/multipleChoiceImageAndAudio-Vocab/lc-weather2.html

https://www.francaisavecpierre.com/parler-temps-francais/

https://apprendre.tv5monde.com/fr/exercices/a2-elementaire/de-lorage-la-tornade

Journal météo: https://www.youtube.com/watch?v=41FdgOBdYwo

Futur

https://francais.lingolia.com/fr/grammaire/les-temps/le-futur-simple/exercices

https://fr.tsedryk.ca/grammaire/futur/exercices/index.htm

https://www.lepointdufle.net/ressources_fle/futur.htm

http://www.appuifle.net/revision_futur2.htm

http://www.maret.at/frz/uebungen/futur06.htm

Raconter des histoires

https://francais.lingolia.com/en/grammar/tenses/imparfait-passe-compose/exercises

1º BAC

Comparatifs

https://www.bonjourdefrance.com/exercices/contenu/17/grammaire/240.html

https://www.didierlatitudes.com/exercices/latitudes2/unite-4-latitudes2/dire-quon-aime-quon-prefere-5/

https://staffweb.hkbu.edu.hk/reyjeanl/hotpot/comp6-5-onl.htm

https://www.didierlatitudes.com/exercices/latitudes1/unite-11-latitudes1/comparer-1/

Il y a/depuis

https://francais.lingolia.com/fr/vocabulaire/mots-a-ne-pas-confondre/il-y-a-depuis/exercices

https://www.didierlatitudes.com/exercices/latitudes2/unite-5-latitudes2/exprimer-sa-surprise-2/

Imparfait

https://www.cia-france.com/francais-et-vous/sur_les_galets/exercices/29-souvenir-d-enfance-partie1.html

https://www.cia-france.com/francais-et-vous/sur_les_galets/exercices/34-souvenir-d-enfance-partie-2.html

https://www.cia-france.com/francais-et-vous/sur_les_galets/exercices/35-souvenir-d-enfance-partie-3.html

https://francais.lingolia.com/en/grammar/tenses/imparfait/exercises

Pronoms

https://www.bonjourdefrance.com/exercices/contenu/10/grammaire/166.html

https://www.bonjourdefrance.com/exercices/contenu/pronoms-personnels-cod-ou-coi.html

Quantité

https://www.bonjourdefrance.com/n5/cdm2.htm

Nourriture

https://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercice-francais-102250.php

TÂCHES

Tarefas para 1º B e 2º A e C

Distribuir contido