PLAN DE IGUALDADE

Plan de Igualdade do IES de Becerreá: educando en igualdade seremos iguais.

PLAN DE IGUALDADE DO IES DE BECERREÁ

PLAN DE IGUALDADE do IES de Becerreá, onde se recollen as actuacións que se poden levar a cabo co obxectivo de garantir a coeducación na vida cotiá do noso centro.

Distribuir contido