CONDUTAS CONTRARIAS ÁS NORMAS DE CONVIVENCIA E CORRECCIÓN DAS MESMAS

Recolle o capítulo V das Normas de Organización e Funcionamento, que trata esta cuestión.

CAPÍTULO V DAS NOF: CONDUTAS CONTRARIAS Á CONVIVENCIA E CORRECCIÓNS

DESCARGA AQUÍ o capítulo V das nosas NOF para coñecer a gradación das condutas contrarias á convivencia escolar, as correccións ás mesmas e os dereitos e deberes dos tres estamentos da nosa comunidade escolar: familias, alumnado e persoal do IES de Becerreá.

Distribuir contido