PROXECTO EDUCATIVO DO IES DE BECERREÁ

Documento que recolle a orientación pedagóxica e organización académica do noso centro.

PROXECTO EDUCATIVO DE CENTRO DO IES DE BECERREÁ

DESCARGA AQUÍ o noso Proxecto Educativo (PEC), que define o noso modelo organizativo e pedagóxico.Nel inclúese a concreción curricular do centro (capítulo 4), que representa un marco de referencia para a toma de decisións de carácter didáctico. Tamén se recollen importantes aspectos normativos académicos sobre a ESO e o BAC que serán do teu interese (oferta educativa das etapas, avaliación, ...).

 

 

Distribuir contido