INFORMACIÓN ALUMNADO

HORARIOS DE GRUPOS 17-18

CONSULTA AQUÍ os horarios dos grupos para o curso 2017-2018, coa materia ou materiascor respondente a cada período e o nome do profesor/a que imparte a materia.

IMPORTANTE: LIBROS DE TEXTO DIXITAIS EN 1º E 2º DA ESO PARA O CURSO 17/18

Queremos anunciar á nosa comunidade educativa que, segundo resolución provisional publicada o 20 de xullo pola Consellería de Educación, o IES de Becerreá foi seleccionado  para participar no Proxecto E-Dixgal  a partir do vindeiro curso 2017-18. Isto supón que o alumnado ao que se dirixe, de 1º e 2º da ESO, terá libros dixitais e un ordenador persoal á súa disposición, como substitutos do libro de texto tradicional. Cando elaboramos o noso proxecto para participar no proceso de selección dos 30 centros que se escollerían, decidimos que participasen nel todas as materias destes cursos, agás Inglés (de momento). Así, e aínda que a normativa só esixe un número mínimo de seis materias en cada curso, nós participaremos con dez materias en 1º da ESO e con once en 2º. Isto supón que en ningunha das materias incluídas se precisa adquirir libros de texto.

NOVA DISTRIBUCIÓN DAS SESIÓNS LECTIVAS DENTRO DO NOSO HORARIO

PREME AQUÍ para coñecer a nova distribución das sesións lectivas dentro do horario establecido para o noso centro (que non sufre modificacións). Foi aprobada por unanimidade polo Consello Escolar o día 28 de xuño de 2017, despois de que a proposta fora presentada pola dirección do centro aos distintos estamentos da nosa comunidade educativa no mes de decembro.

NOVA NORMATIVA SOBRE AS AVALIACIÓNS FINAIS DE BACHARELATO E ESO

DESCARGA AQUÍ o Real Decreto-lei que regula, desde decembro de 2016, as avaliacións finais do Bacharelato e da ESO. No caso do Bacharelato, está avaliación final de etapa só será válida para o acceso aos estudos universitarios de grao, e xa non é precisa para acadar a titulación nesta etapa. Con respecto á da ESO, esta xa non ten valor académico (no se realizará para obter o título de graduado en ESO) e só terá valor diagnóstico, sendo realizada polos centros que cada ano se seleccionen.

COMPOSICIÓN DO CONSELLO ESCOLAR DESPOIS DA RENOVACIÓN

Esta é a composición do Consello Escolar do noso centro despois do proceso de eleccións desenvolto en novembro de 2016 para a súa renovación.

PLAN DE CONVIVENCIA DO IES DE BECERREÁ

PREME AQUÍ  para coñecer o texto completo do Plan de convivencia do noso centro, que inclúe distintos aspectos que regulan a convivencia e o funcionamento do centro, intentando facer del un espazo de aprendizaxe para a convivencia. Contempla a organización e desenvolvemento da mediación en conflitos escolares, os dereitos e deberes dos distintos estamentos da comunidade educativa, as normas de convivencia, a corrección de condutas contrarias ás mesmas, así como o protocolo de actuación para o tratamento e prevención do acoso escolar e do ciberacoso.

NORMAS DE ESTILO NA REALIZACIÓN DE TRABALLOS ESCRITOS

Preme no arquivo adxunto para coñercer as normas de estilo para a presentación de traballos escritos.

 

PROXECTO EDUCATIVO DE CENTRO DO IES DE BECERREÁ

PREME AQUÍ para descargar o noso Proxecto Educativo (PEC), que define o noso modelo organizativo e pedagóxico. Este documento tamén recolle importantes aspectos normativos académicos sobre a ESO e o BAC que serán do teu interese.

 

 

Distribuir contido