INFORMACIÓN ALUMNADO

CALENDARIO FIN CURSO 16-17

ESTE É o calendario referido ás datas de exames (ordinarios e para pendentes), avaliacións, entregas de notas, revisión de exames e reclamacións, para o remate de fin de curso 2016/17.

NOVA INFORMACIÓN SOBRE AS PROBAS DE ACCESO Á UNIVERSIDADE 2016-17

DESCARGA AQUÍ  o documento que resume a información contida nas instrucións que a Consellería de Educación enviou aos centros sobre a avaliación do Bacharelato para o acceso á Universidade para o presente curso 16-17.

 

DISTRIBUCIÓN HORARIA ALTERNATIVA

Podes desacargar aquí a presentación e análise da proposta de distribución horaria que modificaría á actual.

A dirección do IES de Becerreá está á disposición de calquera membro da comunidade educativa que solicite información ou aclaracións sobre esta proposta de horario.

NOVA NORMATIVA SOBRE AS AVALIACIÓNS FINAIS DE BACHARELATO E ESO

DESCARGA AQUÍ o Real Decreto-lei que regula, desde decembro de 2016, as avaliacións finais do Bacharelato e da ESO. No caso do Bacharelato, está avaliación final de etapa só será válida para o acceso aos estudos universitarios de grao, e xa non é precisa para acadar a titulación nesta etapa. Con respecto á da ESO, esta xa non ten valor académico (no se realizará para obter o título de graduado en ESO) e só terá valor diagnóstico, sendo realizada polos centros que cada ano se seleccionen.

COMPOSICIÓN DO CONSELLO ESCOLAR DESPOIS DA RENOVACIÓN

Esta é a composición do Consello Escolar do noso centro despois do proceso de eleccións desenvolto en novembro de 2016 para a súa renovación.

PLAN DE CONVIVENCIA DO IES DE BECERREÁ

PREME AQUÍ  para coñecer o texto completo do Plan de convivencia do noso centro, que inclúe distintos aspectos que regulan a convivencia e o funcionamento do centro, intentando facer del un espazo de aprendizaxe para a convivencia. Así, inclúe a organización o desenvolvemento da mediacións en conflitos escolares, os dereitos e deberes dos distintos estamentos da comunidade educativa, as normas de convivencia, a corrección de condutas contrarias ás mesmas, así como o protocolo de actuación para o tratamento e prevención do acoso escolar e do ciberacoso.

NORMAS DE ESTILO NA REALIZACIÓN DE TRABALLOS ESCRITOS

Preme no arquivo adxunto para coñercer as normas de estilo para a presentación de traballos escritos.

 

PROXECTO EDUCATIVO DE CENTRO DO IES DE BECERREÁ

PREME AQUÍ para descargar o noso Proxecto Educativo (PEC), que define o noso modelo organizativo e pedagóxico. Este documento tamén recolle importantes aspectos normativos académicos sobre a ESO e o BAC que serán do teu interese.

 

Distribuir contido