INFORMACIÓN ALUMNADO

CALENDARIO DE EXAMES DA CONVOCATORIA EXTRAORDINARA (XUÑO) DE 2º DE BAC.

ESTE é o calendario de exames para a recuperación de materias pendentes de 2º de BAC, do curso 2018/19.

CONVOCATORIA PREMIOS EXTRAORDINARIOS BACHARELATO 2018-19.

AQUÍ podes descargar a orde da convocatoria dos premios extraordinarios de Bac 2018-19, onde aparecen suliñados os aspectos máis importantes. O prazo de presentación das solicitudes abrangue desde o 29 de abril ao 28 de maio.

CALENDARIO DE EXAMES PARA RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDENTES NA ESO

No mes de maio  de 2019 expoñeremos o calendario de exames das materias da ESO pendentes de cursos anteriores.

PROTOCOLO DE FUNCIONAMENTO DO COMEDOR ESCOLAR

PREME AQUÍ e obterás o protocolo de funcionamento do noso comedor escolar, onde se recolle información de importancia sobre este servizo para as familias e os/as usuarios/as do mesmo (tipo de xestión do comedor, obxectivos, menús, normativa básica, obrigas o normas para as familias e alumnado, ...).

MENÚS MENSUAIS DO COMEDOR ESCOLAR.

Neste apartado ofrecerase a información sobre os menús do comedor do centro.

HORARIOS DE GRUPOS 19-20

CONSULTA AQUÍ os horarios dos grupos para o curso 2019-2020, coa materia ou materias correspondente a cada período e o nome do profesor/a que  a imparte.

CALENDARIO ESCOLAR DO IES DE BECERREÁ 2019-20

ESTE É O CALENDARIO ESCOLAR do presente curso, para coñecer ao detalle datas das avaliacións, xornadas non lectivas, efemérides, ...

NOVA NORMATIVA SOBRE AS AVALIACIÓNS FINAIS DE BACHARELATO E ESO

DESCARGA AQUÍ o Real Decreto-lei que regula, desde decembro de 2016, as avaliacións finais do Bacharelato e da ESO. No caso do Bacharelato, está avaliación final de etapa só será válida para o acceso aos estudos universitarios de grao, e xa non é precisa para acadar a titulación nesta etapa. Con respecto á da ESO, esta xa non ten valor académico (no se realizará para obter o título de graduado en ESO) e só terá valor diagnóstico, sendo realizada polos centros que cada ano se seleccionen.

NORMAS DE ESTILO NA REALIZACIÓN DE TRABALLOS ESCRITOS

Preme no arquivo adxunto para coñercer as normas de estilo para a presentación de traballos escritos.

 

PROXECTO EDUCATIVO DE CENTRO DO IES DE BECERREÁ

PREME AQUÍ para descargar o noso Proxecto Educativo (PEC), que define o noso modelo organizativo e pedagóxico. Este documento tamén recolle importantes aspectos normativos académicos sobre a ESO e o BAC que serán do teu interese.

 

 

Distribuir contido