INFORMACIÓN ALUMNADO

AXUDAS PARA A FORMACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS (ALUMNADO DE BAC)

DESCARGA AQUÍ a convocatoria de axudas (DOG do 12 de febreiro) para a realización de actividades de formación en linguas estranxeiras no ano 2024, destinadas ao alumnado de 1º e 2º de Bac, en réxime de concorrencia competitiva. Aparece subliñada a información máis interesante, tanto para obter unha noción de todo o proceso como para a realización mesma da solicitude. AQUÍ podes descargar un cartel informativo coa información resumida e AQUÍ unha guía para acceder á aplicación "Axudasle", desde a que se pode facer a solicitude ou consultar listaxes e outra información.

PROHIBICIÓN DE USO DOS TELÉFONOS MÓBILES NOS CENTROS EDUCATIVOS POR PARTE DO ALUMNADO

AQUÍ podes descargar a Orde da Consellería de Educación que regula a utilización dos teléfonos móbiles nos centros educativos por parte do alumnado. A información de maior interese aparece no Anexo da mesma (a partir da páxina 7, aparecendo subliñado o contido máis importante).

PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE BACHARELATO 22-23

DESCARGA AQUÍ a convocatoria para o presente curso da convocatoria destes premios (DOG do 3 de abril). A información máis destacable aparece xa subliñada. O prazo de presentación de solicitudes ábrese o día 26 de abril e remata o día 25 de maio.

CALENDARIO EXAMES RECUPERACIÓN MATERIAS PENDENTES 1º BAC

Se tes algunha materia pendente de 1º de Bac, DESCARGA AQUÍ  o calendario fixado para a celebración dos exames, que se desenvolverán entre os días 17 e 20 de abril.

SOLICITUDE DE BOLSAS DE ESTUDO PARA ENSINANZAS POSTOBRIGATORIAS, CURSO 23-24.

Toda a información sobre esta convocatoria pódese encontrar no "PORTAL DE BECAS" do Ministerio de Educación. A convocatoria publicouse o 17 de marzo e poderán presentarse solicitudes desde o 27 de marzo ata o 17 de maio. Todos os trámites se desenvolverán telematicamente, na sede electrónica do Ministerio de Educación, por parte do alumno/a ou dos seus representantes legais. Segundo as indicacións publicadas, non se require a presentación de ningún documento á hora de realizar o trámite, salvo que se solicite expresamente. O procedemento completo non supón custo algún para a persoa solicitante. AQUÍ podes descargar un extracto da convocatoria, no que se recolle a información máis salientable.

PROTOCOLO DE FUNCIONAMENTO DO COMEDOR ESCOLAR

PREME AQUÍ e obterás o protocolo de funcionamento do noso comedor escolar, onde se recolle información de importancia sobre este servizo para as familias e os/as usuarios/as do mesmo (tipo de xestión do comedor, obxectivos, menús, normativa básica, obrigas o normas para as familias e alumnado, ...).

MENÚS MENSUAIS DO COMEDOR ESCOLAR.

Neste apartado ofrecerase a información sobre os menús do comedor do centro. AQUÍ podes descargar o menú para o 2º trimestre, ofrecido pola empresa concesionaria do servizo do comedor para o curso 23-24, "Eurest Colectividades S.L." . NESTE ENLACE pódese consultar a información que ofrece a Consellería de Educación sobe os seus menús e as características e propiedades dos mesmos.

NEVEGAR SEGURO POR INTERNET

ESTA É UNHA A GUÍA que ofrece información ás familias para que os nosos fillos/as poidan sacar o máximo proveito da web, ao tempo que evitan os seus riscos. Na dirección www.edu.xunta.es/navegaconrumbo pódese atopar máis información.

Axuda ao teu fillo/a a compartir de forma segura a través da rede. INFORMATE AQUÍ.

GUÍA CONTRA O MALTRATO ESCOLAR.

Se PREMES AQUÍ, poderás acceder a unha guía válida para que calquera membro da nosa comunidade escolar (pais, alumnado, docentes ...) poida entender mellor o fenómeno do maltrato escolar e así evitalo ou combatilo coa maior eficacia posible. Máis que unha guía infalible, é un documento que nos debe levar á reflexión sobre un tema tan delicado como este. Esperamos que sexa de valor para todos e todas.

Distribuir contido