INFORMACIÓN ALUMNADO

EXCURSIÓN FIN CURSO 18-19: INFORMACIÓN IMPORTANTE

PREMENDO AQUÍ poderás descargar o documento que o centro facilitou no seu día ás familias, no que se recolle o plan de actividades para cada un dos días da viaxe, así como outra información esencial á ter en conta, tanto polas familias como polo alumnado participante.

CALENDARIO DE EXAMES PARA RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDENTES NA ESO

ESTE é o calendario de exames para recuperar materias pendentes de cursos anteriores na ESO, en caso de ter que realizalos. Terán lugar entre o luns 28 e xoves 31 de maio.

PROTOCOLO DE FUNCIONAMENTO DO COMEDOR ESCOLAR

PREME AQUÍ e obterás o protocolo de funcionamento do noso comedor escolar, onde se recolle información de importancia sobre este servizo para as familias e os/as usuarios/as do mesmo (tipo de xestión do comedor, obxectivos, menús, normativa básica, obrigas o normas para as familias e alumnado, ...).

MENÚS MENSUAIS DO COMEDOR ESCOLAR.

Neste apartado ofrecerase a información sobre os menús do comedor do centro.

Desde o venres 15 de marzo, a nova empresa concesionaria do servizo de comedor do noso centro é "Comedores Colectivos De Celis S.L." (http://grupodecelis.com/comedores-colectivos), quen xa xestionara o noso comedor ata o curso 2014. A información que dita empresa nos entregue sobre menús e outras cuestións, será publicada neste apartado.

HORARIOS DE GRUPOS 18-19

CONSULTA AQUÍ os horarios dos grupos para o curso 2018-2019, coa materia ou materias correspondente a cada período e o nome do profesor/a que  a imparte.

CALENDARIO ESCOLAR DO IES DE BECERREÁ 2018-19

ESTE É O CALENDARIO ESCOLAR do presente curso, para coñecer ao detalle datas das avaliacións, xornadas non lectivas, efemérides, ...

NOVA NORMATIVA SOBRE AS AVALIACIÓNS FINAIS DE BACHARELATO E ESO

DESCARGA AQUÍ o Real Decreto-lei que regula, desde decembro de 2016, as avaliacións finais do Bacharelato e da ESO. No caso do Bacharelato, está avaliación final de etapa só será válida para o acceso aos estudos universitarios de grao, e xa non é precisa para acadar a titulación nesta etapa. Con respecto á da ESO, esta xa non ten valor académico (no se realizará para obter o título de graduado en ESO) e só terá valor diagnóstico, sendo realizada polos centros que cada ano se seleccionen.

NORMAS DE ESTILO NA REALIZACIÓN DE TRABALLOS ESCRITOS

Preme no arquivo adxunto para coñercer as normas de estilo para a presentación de traballos escritos.

 

PROXECTO EDUCATIVO DE CENTRO DO IES DE BECERREÁ

PREME AQUÍ para descargar o noso Proxecto Educativo (PEC), que define o noso modelo organizativo e pedagóxico. Este documento tamén recolle importantes aspectos normativos académicos sobre a ESO e o BAC que serán do teu interese.

 

 

NEVEGAR SEGURO POR INTERNET

ESTA É UNHA A GUÍA que ofrece información ás familias para que os nosos fillos/as poidan sacar o máximo proveito da web, ao tempo que evitan os seus riscos. Na dirección www.edu.xunta.es/navegaconrumbo pódese atopar máis información.

Axuda ao teu fillo/a a compartir de forma segura a través da rede. INFORMATE AQUÍ.

Distribuir contido