INFORMACIÓN ABAU

Información moi importante para o alumnado que realizará as probas de Avaliación do Bacharelato para o Acceso á Universidade.

CAMBIOS IMPORTANTES PARA ABAU 2020

ESTE é o documento onde se recollen cambios nalgúns aspectos da proba (datas, convocatorias para matrícula nos graos universitarios, ...), especialmente no capítulo de reclamacións ás cualificacións dos exames.

HORARIO ABAU EXTRAORDINARIA XULLO 2019

PREME AQUÍ para coñecer o calendario e o horario dos exames da proba extraordinaria da ABAU, a desenvolver ne mes de xullo.

MANUAL DE USO DA APLICACIÓN INFORMÁTICA "NERTA" PARA O ALUMNADO

DESCARGA AQUÍ as instrucións da CIUG sobre a aplicación informática Nerta, dirixidas ao alumnado da ABAU. Como sabes, a través desta aplicación,  serás informado e deberás xestionar todo o relacionado coas probas (cualificacións, nota de acceso á universidade, reclamacións, preinscrición en graos universitarios, ...).

MATRÍCULA ABAU E CALENDARIO COMPLETO

ESTE é o documento que recolle información completa sobre as datas, prazos e procedementos das distintas fases das probas, tanto para a convocatoria de xuño como de xulo: entrega das cualificacións de 2º de BAC, prazo de reclamacións as cualificacións en 2º de BAC, procedemento para a matrícula nas probas, prezos de taxas, datas dos exames, data de publicación das cualificacións, prazos de reclamación ás cualificacións, recollida das tarxetas de cualificacións, ...

RECLAMACIÓNS CUALIFICACIÓNS 2º BAC

AQUÍ tes a información sobre prazos e procedemento para a realización de reclamacións as cualificacións de 2º de BAC, tanto para a convocatoria ordinaria como extraordinaria.

IMPRESO MATRÍCULA ABAU 2019

PREME AQUÍ e poderás ver un impreso de matrícula da ABAU 2019, QUE NON É NECESARIO QUE CUMPRIMENTES AGORA. O obxectivo é que coñezas, con anterioridade á matrícula, a información requirida e a elección de materias que debes especificar no impreso. A PREMATRÍCULA DA ABAU FORMALIZARALA NO CENTRO NAS DATAS QUE SE CHE INDICAN no apartado sobre a matrícula das probas, e seremos nós os que aportemos este e outros documentos (para os pagos das taxas, por exemplo).

PARÁMETROS DE PONDERACIÓN DE MATERIAS DE MODALIDADE E DE OPCIÓN DA ABAU 19/20

DESCARGA AQUÍ  o documento publicado pola CIUG, no que se recollen os parámetros de ponderación das materias troncais de modalidade e de opción para o acceso ás ensinanza oficiais de grao do Sistema Universitario de Galicia.

Respecto ás ponderacións para as dobres titulacións, o criterio da CIUG é que se consideran as ponderacións de cada unha das titulacións que a compoñen e, en caso de discrepancia, terase en conta a maior ponderación.

INFORMACIÓN ESPECÍFICA SOBRE OS EXAMES

NESTE DOCUMENTO obterás información sobre aspectos das probas: materias da parte obrigatoria e voluntaria, cualificación dos exames, procedementos de revisión das cualificacións, ...

INSTRUCIÓNS IMPORTANTES SOBRE DISTINTOS ASPECTOS DAS PROBAS

PREME AQUÍ para coñecer as instrucións básicas que establece a CIUG respecto á presentación o día das probas, erros na matrícula, distintos aspectos da realización dos exames, material permitido e non permitido nas probas e sancións no caso de copia.

Distribuir contido