Información XERAL

CALENDARIO EXAMES PARA A RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDENTES DA ESO.

DESCARGA AQUÍ o calendario de convocatoria para a realización de exames de materias pendentes na ESO (do 24 ao 28 de maio), tendo en conta que nalgunhas materia pendentes, o departamento correspondente non convoca exames porque o alumnado xa superou a materia mediante as tarefas encargadas e avaliadas ao longo do curso. 

CALENDARIO DE RECLAMACIÓNS DAS CUALIFICACIÓNS OUTORGADAS EN 2º DE BAC (OU MATERIAS PENDENTES). CURSO 20-21.

Descarga aquí o calendario establecido pola administración para desenvolver, se é o caso, as reclamacións ás cualificacións do segundo curso de bacharelato ou ás das materias pendentes do primeiro curso

POSIBILIDADE DE CAMBIO DA XORNADA ESCOLAR A PARTIR DO CURSO 2021-22

DESCARGA AQUÍ o documento no que se informa sobre o procedemento que se ten que levar a cabo para valorar a pertinencia dun cambio da xornada escolar nos centro de Infantil e Primaria dos colexios de Becerreá e As Nogais e no noso propio instituto. En calquera caso, da producirse algún cambio, este non sería efectivo ata o vindeiro curso 2021-22.

CALENDARIO 20-21 IES BECERREA

CONSULTA AQUÍ o calendario do IES de Becerreá, cos días non lectivos que substitúen aos dous festivos locais, períodos de vacacións, datas de avaliacións, ...

GUÍA DO CURSO 2020-21 PARA AS FAMILIAS

DESCARGA AQUÍ a guía do curso 20-21, que reune a información máis salientable para as familias do noso centro: horario do profesorado para atención ás familias, calendario de avaliacións, información académica, ...

HORARIOS DE GRUPOS. CURSO 20-21

CONSULTA AQUÍ os horarios dos grupos para o curso 2020-2021, coa materia ou materias correspondente a cada período e o nome do profesor/a que  a imparte.

PUBLICACIÓN DAS LISTAXES DEFINITIVAS DO FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO.

Desde hoxe, 11 de setembro, quedan publicadas no taboleiro de anuncios do vestíbulo do edificio novo (fronte á Secretaría) as LISTAXES DEFINITIVAS DO FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO. Neste documento recóllese a relación concreta dos títulos dos libros que lle corresponden a cada alumno/a. Dada a imposibilidade legal de publicar estas listaxe en internet por parte dos centros, deben pasar a consultala se así o estiman opotuno. En calquera caso, os libros concedidos serán entragados ao alumnado beneficiario o primeiro día de curso, preferentemente. Se queren coñecer a listaxe completa dos libros en vigor nos cursos de 3º e 4º da ESO, pódena descargar do apartado SECRETARÍA VIRTUAL

INFORMACIÓN SOBRE O CORONAVIRUS

PREMENDO AQUÍ poderás ler a información que a Consellería de Educación pon a disposición dos centros educativos e de cada comunidade escolar sobre este asunto.

INFORMARCIÓN SOBRE A SOLICITUDE DE ADMISIÓN DE ALUMNADO PARA O CURSO 2021-22

O nº de postos escolares ofertados no IES de Becerreá para o próximo curso son:

ESO: 25 alumnos/as por curso (un grupo)

BAC: 33 alumnos/as por curso (un grupo)

O prazo de presentación de solicitudes de  admisión abrangue do 1 ao 22 de marzo para o alumnado que, procedente doutros centros distintos, presenta solicitude de admisión no IES de Becerreá (descarga aquí a solicitude: Anexo II e Anexo II bis).

COMO DESCARGAR E UTILIZAR A APLICACIÓN "abalarMóbil" PARA AS FAMILIAS.

Trátase dunha aplicación que permite ás familias consultar a información dos seus fill@s (incluídas as notas) a través do teléfono móbil  ou tableta dende calquera lugar, de forma cómoda e rápida.

A descarga desta aplicación faise dende Apple store (se o sistema operativo é IOS) ou dende Play Store (se o sistema operativo é Android).

PREME AQUÍ para ver a guía publicada pola Consellería de Educación para descarga e aproveitamento da aplicación. E AQUÍ para ver o vídeo explicativo deste proceso.

Distribuir contido