PLAN DE CONVIVENCIA DO CENTRO

Plan de Convivencia, Normas de Organización e Funcionamento (inclúe as normas de convivencia e correccións)e Protocolo de Prevención do Acoso Escolar e Ciberacoso.

PLAN DE CONVIVENCIA DO IES DE BECERREÁ

PREME AQUÍ  para coñecer o texto do Plan de convivencia completo do noso centro, que inclúe distintos aspectos que regulan a convivencia e o funcionamento do centro, intentando facer del un espazo de aprendizaxe para a convivencia. As Normas de Organización e Funcionamento (páxina 41 do documento) contemplan a organización e desenvolvemento da mediación en conflitos escolares, os dereitos e deberes dos distintos estamentos da comunidade educativa, o dereito a unha avaliación obxectiva,  as normas de convivencia, a corrección de condutas contrarias ás mesmas. O Plan tamén inclúe o Protocolo de Actuación para o Tratamento e Prevención do Acoso Escolar e do Ciberacoso, así como o Plan de Traballo para a Coordinación do Benestar e da Convivencia.

Distribuir contido