PLAN DE CONVIVENCIA DO IES DE BECERREÁ

PREME AQUÍ  para coñecer o texto completo do Plan de convivencia do noso centro, que inclúe distintos aspectos que regulan a convivencia e o funcionamento do centro, intentando facer del un espazo de aprendizaxe para a convivencia. As Normas de Organización e Funcionamento (páxina 42 do documento) contemplan a organización e desenvolvemento da mediación en conflitos escolares, os dereitos e deberes dos distintos estamentos da comunidade educativa, as normas de convivencia, a corrección de condutas contrarias ás mesmas. O Plan tamén inclúe, como último documento, o Protocolo de Actuación para o Tratamento e Prevención do Acoso Escolar e do Ciberacoso.