NORMAS DE ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO

NORMAS DE ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO.

DESCARGA AQUÍ este documento, que forma parte do Plan de Convivencia do noso centro (que podes descargar, íntegro, no apartado "convivencia" deste sitio). O capítulo V das NOF está referido, especificamente, ás normas de convivencia, ás condutas contrarias á mesma e as correccións que se establecen para estes casos. O artigo 19 é de interese xa que se refire á normativa e procedementos contemplados para salvagardar o dereito do alumnado a unha avaliación obxectiva (información sobre a avaliación do alumnado, procesos de reclamacións das cualificacións, ...). O artigo 37 recolle o protocolo de uso dos teléfonos móbiles por parte do alumnado.

Distribuir contido