YouTubeImaxe de twitter Imaxe de facebook
30 anos!
Selo europeo das linguasUnion Europe

CM Excavacions e Sondaxes

 

Secretaría

PROCESO DE ADMISIÓN NA FORMACIÓN PROFESIONAL 2023-2024

O 23 de xuño ás 9:00 inícianse os prazos do proceso de admisión para a Formación Profesional. +info 

Se queres ver aos documentos que tes que presentar accede aquí.

Oferta FP IES As Fontiñas

Instrucións xerais proceso de admisión

ALUMNADO CON DISCAPACIDADE: O alumnado de admisión a ciclos de F.P. que realice a ADMISIÓN POLA CUOTA DE DISCAPACIDADE está obrigado a pasar unha entrevista realizada polo Dpto. de ORIENTACIÓN, axuntando
a seguinte DOCUMENTACIÓN:

  • Certificado de discapacidade.
  • Ditame facultativo.

VALIDACIÓNS

As solicitudes de validación de estudos cursados, ou por acreditación de unidades de competencia, con módulos profesionais dos ciclos formativos, requiren a matriculación previa do alumnado para continuar estudos nun centro docente autorizado para impartir estas ensinanzas.

Prazo de presentación: 6 de outubro.

+INFO

Solicitude de validación de módulos profesionais

Solicitude de validación de módulos profesionais dende estudos universitarios

PROCESO DE ADMISIÓN NA FORMACIÓN PROFESIONAL 2023-2024

O 23 de xuño ás 9:00 inícianse os prazos do proceso de admisión para a Formación Profesional. +info

 

Calendario do proceso de admisión

CURSO 2023-2024 MATRÍCULA FORMACIÓN PROFESIONAL

A matrícula de 2º curso da Formación Profesional é do 23 de xuño ao 5 de xullo às 14h.

Documentación:

-SOBRES: (imprimirase o que corresponda nun sobre de dimension 230x320mm)

Admon e Xestión Ordinario Admon Finanzas Adultos   Xestión Administrativa Adultos 
FPB Servizos administrativos Edif Obra Civil Ordinario Proxect Edific Adultos           Excavacións e Sondaxes Dual
RESGARDO MATRÍCULA

ANEXO I (Empregar só para admisión ao segundo curso

do réxime ordinario ou para o caso de solicitude de

matrícula en prazas liberadas)

ANEXO II (Empregar só para a matrícula de FCT e/ou

proxecto polo réxime para as persoas adultas ou para

o caso de solicitude de matrícula en módulos con prazas liberadas)

AUTORIZACIÓNS

A folla do seguro escolar recollerase en conserxería.

CURSO 2024-2025 MATRÍCULA BACHARELATO

A matrícula de bacharelato é:

1º Bach

2º Bach

En setembro é do             de setembro

Documentación:

-SOBRES: (imprimirase nun sobre de dimension 230x320mm)

1º de bacharelato 2º de bacharelato   AUTORIZACIÓNS
Sobre matrícula 1º Bac Sobre matrícula 2º Bac    

A folla do seguro escolar, para o alumnado menor de 28 anos, recollerase en conserxería

2 fotografías tamaño carnet

Powered by Drupal - Design by artinet