Convocatoria sevizo de impresión e reprografía

CONVOCATORIA PARA PRESENTACIÓN DE OFERTAS DO SERVIZO DE IMPRESIÓN E REPROGRAFÍA DO IES ARCEBISPO XELMÍREZ I

- PRAZO DE RECEPCIÓN DE SOLICITUDES: DO 19 AO 23 DE XUÑO DE 2017 AMBOS OS DOUS DÍAS INCLUÍDOS. 

- MODALIDADE DE PRESENTACIÓN: NA SECRETARÍA DO IES “ARCEBISPO XELMÍREZ I” EN HORARIO DE 10.00 A 14.00 h.

- AS NECESIDADES TÉCNICAS E OS CRITERIOS DE BAREMACIÓN SON OS QUE FIGURAN EN FOLLA ANEXA.

- PERÍODO DE PRESTACIÓN DO SERVIZO: CURSO ESCOLAR 2017-2018

 Santiago, a 14 de Xuño de 2017

Matrícula para alumnado de novo ingreso. Curso 2017-2018

O periodo de matrícula para o vindeiro curso académico para o alumnado de novo ingreso será o seguinte:

· Alumnado que vai cursar ESO: do 26 de xuño ao 30 de xuño.

· Alumnado que vai cursar Bacharelato: do 3 de xullo ao 7 de xullo.

DOCUMENTACIÓN NECESARIA:

1. Sobre de matrícula (debidamente cumprimetado). Os sobres estarán dispoñibles na bedelería do centro.

2. Será necesario achegar:
- Fotocopia DNI do/a alumno/a.
- Certificación académica expedida no centro do que provén o/a alumno/a.

Recollida libros curso 2016/2017

ORDE do 16 de maio de 2017 (DOG Núm. 96, do 22 de maio de 2017)

Informamos aos pais/nais/titores/as legais do alumnado que durante o presente curso 2016/2017 foi beneficiario do Fondo Solidario (alumnos/as de 1º e 3º ESO) ou dos vales de Axudas para mercar libros (alumnos/as de 2º e 4º ESO).

En cumprimeto da ORDE citada anteriormente procederemos a RECOLLER OS LIBROS

- Prestados no instituto.

- Mercados mediante o vale de Axuda.

A data límite que marca a ORDE do 16 de maio de 2017 é o día 23 de maio.

O centro ten previsto realizar a recollida de libros nas datas seguintes:

- Luns 19 de xuño alumnos/as de 1º e 3º ESO

- Mércores 21 de xuño alumnos/as de 2º e 4º ESO

Nos días anteriores (semana do 12 ao 16 de xuño) cada alumno /a recibirá unha carta na que se lle recordará os libros que debe devolver.

Fondo solidario de libros

Informamos aos pais/nais/titores legais dos alumnos/as:

En virtude da ORDE do 16 de maio de 2017 (DOG Núm. 96 Luns, 22 de maio de 2017 Páx. 24627) ábrese o prazo para solicitar a participación no fondo solidario de libros de texto, así como para solicitar a axuda para a adquisición de material escolar.

- O PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES REMATA O DIA 23 DE XUÑO DE 2017.

- Os impresos para solicitar tanto a participación no fondo solidario de libros como para a axuda para adquisición de material escolar están a disposición do alumnado na bedelería do centro.

A MODO DE RESUMO:

- O alumnado de 1º, 2º, 3º e 4º de ESO particIpará no Fondo solidario, é dicir, NON RECIBIRÁ VALES PARA MERCAR LIBROS DE TEXTO SENÓN QUE SE LLES ENTREGARÁN OS LIBROS RECOLLIDOS NO CENTRO AO ALUMNADO QUE FOI BENEFICIARIO NO CURSO 2016/2017.

Lista definitiva de admitidos para o curso 2017-2018

Lista definitiva.

 NOTA: "Segundo o artigo 32.1 da ORDE do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos, contra esta relación definitiva de admitidos e excluidos, as persoas interesadas poderán interpoñer recurso de alzada ante a persoa titular da xefatura territorial, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación".

NORABOA

As alumnas de 2º da ESO Cristina Barreiro Mosquera e Lucía Vallejo Barros resultaron gañadoras da fase provincial do 9º concurso Novos Talentos- Premio relato curto de Coca-Cola. O venres 19 de maio, as 18.30, na illa de San Simón, darase a coñecer o premio autonómico.

Probas de Acceso á Universidade -ABAU- 2017

Lista provisional de admitidos para o curso 2017-2018 (ESO e 2º Bach.)

LISTA PROVISIONAL. Abril 2017.

Prazo de reclamación contra esta listaxe: do 26 de abril ao 3 de maio -ambos inclusive- na Secretaría do centro. 

Distribuir contido