Next Station: Improving Professional Skills in Galicia: 2016-1-ES01-KA102-024869. 2016-2018

O proxecto “Next Station: Improving Professional Skills in Galicia”: 2016-1-ES01-KA102-024869 foi concedido á Dirección Xeral de Educación, FP e Innovación Educativa na convocatoria de 2016 do programa Erasmus+ 2014-2020. O proxecto aprobouse polo Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE) dentro dos proxectos de mobilidade KA102 de Formación Profesional.
Este proxecto supón unha continuidade na participación da Dirección Xeral de Educación, FP e Innovación Educativa nos proxectos de mobilidade para o alumnado e profesorado de ciclos de Formación Profesional de grao medio.

 
Alumnos titulados:  Convocatoria · Acta de resolución