Benvida

 

     Historicamente, o Instituto de Ensino Secundario Arcebispo Xelmírez I de Santiago de Compostela veuse caracterizando como unha das comunidades educativas máis inquietas do país, na procura da mellora e da innovación pedagóxicas e na experimentación de novas vías de transmisión cultural e de comunicación social, así como na normalización da lingua propia.

Nesta liña é onde debemos enmarcar a presente páxina web, como unha canle máis que nos brindan as novas tecnoloxías para a interrelación dos estamentos que compoñen a nosa comunidade escolar, así como a desta coa sociedade na que se insire e á que serve como centro educativo.

Nas diferentes seccións en que se estrutura, poderase topar desde a información administrativa fundamental, os calendarios oficiais do curso, pasando polos horarios da actividade pedagóxica, os períodos de atención aos pais e nais, até a configuración dos equipos docentes, os libros de texto, as actividades complementarias, os enlaces de interese...

Desde o Instituto Xelmirez, comprometidos como estamos co ensino público compostelán, querémosvos animar a participar activamente nesta nova plataforma de comunicación educativa.

O DIRECTOR

Listaxe de admitidos FP Básica Informática de Oficina

Presentación do alumnado por grupos. Curso 2018-2019

PRESENTACIÓN DO ALUMNADO REXIME ORDINARIO

(luns, 17 de setembro, na Aula Magna)

1º ESO:      9.00 h.

2º ESO:    10.00 h.

3º ESO:    10.45 h.

4º ESO:    11.30 h.

Presentación específica alumnado de 1º ESO e familias

CURSO 2018-2019

ACTO DE PRESENTACIÓN PARA O ALUMNADO DE 1º DE ESO E AS SÚAS FAMILIAS

ATENCIÓN Pendentes setembro 2018

M O I   I M P O R T A N T E

O ALUMNADO CON MATERIAS PENDENTES PARA SETEMBRO, UNHA VEZ AVALIADO, DEBERÁ PASAR POLA SECRETARÍA DO CENTRO PARA A CONFIRMACIÓN DA MATRÍCULA PARA O CURSO ESCOLAR 2018/2019

Reclamacións 2º Bacharelato (setembro)

2ª adxudicación de prazas CM Video disc-jockey e son

2ª Adxudicación réxime ordinario (adxudicadas, en espera e excluidos)

2ª Adxudicación réxime adultos (adxudicadas, en espera e excluidos)

Distribuir contido