Benvida

 

     Historicamente, o Instituto de Ensino Secundario Arcebispo Xelmírez I de Santiago de Compostela veuse caracterizando como unha das comunidades educativas máis inquietas do país, na procura da mellora e da innovación pedagóxicas e na experimentación de novas vías de transmisión cultural e de comunicación social, así como na normalización da lingua propia.

Nesta liña é onde debemos enmarcar a presente páxina web, como unha canle máis que nos brindan as novas tecnoloxías para a interrelación dos estamentos que compoñen a nosa comunidade escolar, así como a desta coa sociedade na que se insire e á que serve como centro educativo.

Nas diferentes seccións en que se estrutura, poderase topar desde a información administrativa fundamental, os calendarios oficiais do curso, pasando polos horarios da actividade pedagóxica, os períodos de atención aos pais e nais, até a configuración dos equipos docentes, os libros de texto, as actividades complementarias, os enlaces de interese...

Desde o Instituto Xelmirez, comprometidos como estamos co ensino público compostelán, querémosvos animar a participar activamente nesta nova plataforma de comunicación educativa.

O DIRECTOR

Admisión a ciclos formativos

Libros de texto. Curso 2017-2018

Relación de libros de texto recomendados, por departamentos e cursos.

Convocatoria sevizo de impresión e reprografía

CONVOCATORIA PARA PRESENTACIÓN DE OFERTAS DO SERVIZO DE IMPRESIÓN E REPROGRAFÍA DO IES ARCEBISPO XELMÍREZ I

- PRAZO DE RECEPCIÓN DE SOLICITUDES: DO 19 AO 23 DE XUÑO DE 2017 AMBOS OS DOUS DÍAS INCLUÍDOS. 

- MODALIDADE DE PRESENTACIÓN: NA SECRETARÍA DO IES “ARCEBISPO XELMÍREZ I” EN HORARIO DE 10.00 A 14.00 h.

- AS NECESIDADES TÉCNICAS E OS CRITERIOS DE BAREMACIÓN SON OS QUE FIGURAN EN FOLLA ANEXA.

- PERÍODO DE PRESTACIÓN DO SERVIZO: CURSO ESCOLAR 2017-2018

 Santiago, a 14 de Xuño de 2017

Matrícula para alumnado de novo ingreso. Curso 2017-2018

O periodo de matrícula para o vindeiro curso académico para o alumnado de novo ingreso será o seguinte:

· Alumnado que vai cursar ESO: do 26 de xuño ao 30 de xuño.

· Alumnado que vai cursar Bacharelato: do 3 de xullo ao 7 de xullo.

DOCUMENTACIÓN NECESARIA:

1. Sobre de matrícula (debidamente cumprimetado). Os sobres estarán dispoñibles na bedelería do centro.

2. Será necesario achegar:
- Fotocopia DNI do/a alumno/a.
- Certificación académica expedida no centro do que provén o/a alumno/a.

Recollida libros curso 2016/2017

ORDE do 16 de maio de 2017 (DOG Núm. 96, do 22 de maio de 2017)

Informamos aos pais/nais/titores/as legais do alumnado que durante o presente curso 2016/2017 foi beneficiario do Fondo Solidario (alumnos/as de 1º e 3º ESO) ou dos vales de Axudas para mercar libros (alumnos/as de 2º e 4º ESO).

En cumprimeto da ORDE citada anteriormente procederemos a RECOLLER OS LIBROS

- Prestados no instituto.

- Mercados mediante o vale de Axuda.

A data límite que marca a ORDE do 16 de maio de 2017 é o día 23 de maio.

O centro ten previsto realizar a recollida de libros nas datas seguintes:

- Luns 19 de xuño alumnos/as de 1º e 3º ESO

- Mércores 21 de xuño alumnos/as de 2º e 4º ESO

Nos días anteriores (semana do 12 ao 16 de xuño) cada alumno /a recibirá unha carta na que se lle recordará os libros que debe devolver.

Fondo solidario de libros

Informamos aos pais/nais/titores legais dos alumnos/as:

En virtude da ORDE do 16 de maio de 2017 (DOG Núm. 96 Luns, 22 de maio de 2017 Páx. 24627) ábrese o prazo para solicitar a participación no fondo solidario de libros de texto, así como para solicitar a axuda para a adquisición de material escolar.

- O PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES REMATA O DIA 23 DE XUÑO DE 2017.

- Os impresos para solicitar tanto a participación no fondo solidario de libros como para a axuda para adquisición de material escolar están a disposición do alumnado na bedelería do centro.

A MODO DE RESUMO:

- O alumnado de 1º, 2º, 3º e 4º de ESO particIpará no Fondo solidario, é dicir, NON RECIBIRÁ VALES PARA MERCAR LIBROS DE TEXTO SENÓN QUE SE LLES ENTREGARÁN OS LIBROS RECOLLIDOS NO CENTRO AO ALUMNADO QUE FOI BENEFICIARIO NO CURSO 2016/2017.

Distribuir contido