Benvida

 

     Historicamente, o Instituto de Ensino Secundario Arcebispo Xelmírez I de Santiago de Compostela veuse caracterizando como unha das comunidades educativas máis inquietas do país, na procura da mellora e da innovación pedagóxicas e na experimentación de novas vías de transmisión cultural e de comunicación social, así como na normalización da lingua propia.

Nesta liña é onde debemos enmarcar a presente páxina web, como unha canle máis que nos brindan as novas tecnoloxías para a interrelación dos estamentos que compoñen a nosa comunidade escolar, así como a desta coa sociedade na que se insire e á que serve como centro educativo.

Nas diferentes seccións en que se estrutura, poderase topar desde a información administrativa fundamental, os calendarios oficiais do curso, pasando polos horarios da actividade pedagóxica, os períodos de atención aos pais e nais, até a configuración dos equipos docentes, os libros de texto, as actividades complementarias, os enlaces de interese...

Desde o Instituto Xelmirez, comprometidos como estamos co ensino público compostelán, querémosvos animar a participar activamente nesta nova plataforma de comunicación educativa.

O DIRECTOR

Listas provisionais máscaras

Están expostas no taboleiro de anuncios do centro as listaxes provisionais de incluídos e excluídos para a distribución de máscaras protectoras.

O prazo de reclamación a estas listaxes é de 3 días hábiles, polo que rematará o venres 4 de decembro.

Distribución de máscaras entre o alumnado

ORDE do 6 de novembro de 2020 (publicada no DOG o venres 13 de novembro)

O prazo de presentación das solicitudes é de dez (10) días hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación da orde no Diario Oficial de Galicia

O alumnado beneficiario das axudas de material escolar no curso 2020/2021 non terá que presentar solicitude xa que é beneficiario das máscaras directamente.

Actualización do Plan COVID e o Plan de Continxencia

Versións actualizadas a partir das novas disposicións publicadas polas Consellaría de Cultura, Educación e Universidade.

Plan COVID

Plan de Continxencia

Plan Covid Anexo Actividade de Teatro

Suspensión do sorteo da Xunta Electoral do Instituto

En cumprimento da RESOLUCIÓN do 22 de outubro de 2020, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se adía a celebración de eleccións para a renovación dos membros dos consellos escolares de centros docentes sostidos con fondos públicos, SUSPÉNDESE o sorteo para a conformación da Xunta Electoral para as Eleccións ao Consello Escolar do centro, previsto para mañá venres dia 23.

Horarios diferenciados para as entradas e saídas do instituto

Co ánimo de evitar aglomeracións nas entradas e saídas do instituto, o alumnado do centro procederá a entrar e saír con horario diferenciado dependendo do curso a que pertenza. Este horario rexerá para o 1º trimestre, facéndoo rotativo nos trimestres seguintes

ENTRADAS             SAÍDAS

1º ESO 8:50               14:20

Comezo de curso (definitivo)

Día 23, mércores:

9.00 h.: 1º de ESO.

10.30 h.: 2º de ESO.

12.00 h.: 1º de Bacharelato

13.30 h.: 1º de ciclo medio.

18.00 h.: ESA I e III. EBIs. (Adultos)

ENTREGA LIBROS DE TEXTO FONDO SOLIDARIO CURSO 2020-21

Por mor da situación xerada pola pandemia COVID-19, a entrega dos libros de texto do Fondo Solidario do curso 2020-21 farase escalonadamente segundo este calendario:

1º ESO: Venres, 18 de setembro

          De Aparicio Tirado a Generelo Rivera: de 9:30 ás 11:00 horas

Prontuario Covid-19

Estimados pais, nais, titores e titoras legais,

Benqueridos alumnos e alumnas,

Imos comezar un curso especial, nunha situación extraordinaria, que previsibelmente vai requerir da nosa comunidade educativa un esforzo como nunca antes fixera, tanto na adaptación pedagóxica ao contexto pandémico que nos envolve como na observancia rigorosa das novas maneiras de nos relacionar e das normas de convivencia que as van regular.

A tal efecto, o equipo directivo e unha parte importante do seu profesorado traballou arreo para poder organizar un curso moi complicado, cheo de novidades, de ordes e contraordes que nos fixeron cambiar os plans varias veces e que nos obrigaron a un retraso nas datas do comezo de curso.

Distribuir contido