Benvida

 

     Historicamente, o Instituto de Ensino Secundario Arcebispo Xelmírez I de Santiago de Compostela veuse caracterizando como unha das comunidades educativas máis inquietas do país, na procura da mellora e da innovación pedagóxicas e na experimentación de novas vías de transmisión cultural e de comunicación social, así como na normalización da lingua propia.

Nesta liña é onde debemos enmarcar a presente páxina web, como unha canle máis que nos brindan as novas tecnoloxías para a interrelación dos estamentos que compoñen a nosa comunidade escolar, así como a desta coa sociedade na que se insire e á que serve como centro educativo.

Nas diferentes seccións en que se estrutura, poderase topar desde a información administrativa fundamental, os calendarios oficiais do curso, pasando polos horarios da actividade pedagóxica, os períodos de atención aos pais e nais, até a configuración dos equipos docentes, os libros de texto, as actividades complementarias, os enlaces de interese...

Desde o Instituto Xelmirez, comprometidos como estamos co ensino público compostelán, querémosvos animar a participar activamente nesta nova plataforma de comunicación educativa.

O DIRECTOR

ELECCIÓNS AO CONSELLO ESCOLAR 2016

RESULTADOS das votacións.

HORARIO para as votacións do 29 de novembro

ACTA da 1ª reunión onde se acorda aprobar os censos electorais e o calendario.

CALENDARIO electoral.

NOVO número de teléfono

881866962

Horarios do curso 2016-2017 por grupo

Listaxe definitiva de alumnos que participan no Fondo Solidario

Listaxe definitiva (PDF)

Nota: Está previsto que a Consellería notifique nos próximos días cantos e que libros se adxudican a cada alumno/a. O persoal do centro fará a entrega nas aulas, e informará no seu caso de que libros terán que mercar.

COMEZO DE CURSO 2016-2017

PRESENTACIÓN DO ALUMNADO DIÚRNO

1º ESO:        Xoves, 15 de setembro, ás 16.30 h. na Aula Magna

2º ESO:        Xoves, 15 de setembro, ás 17.30 h.        "      "

3º ESO:        Xoves, 15 de setembro, ás 18.00 h.        "      "

MATRÍCULA EN SETEMBRO

ALUMNOS/AS QUE DEBAN MATRICULARSE DE 1º BACHARELATO:
A MATRÍCULA DEBE REALIZARSE UNICAMENTE O MARTES 6 DE SETEMBRO EN HORARIO DE 9.00 A 14.00 H.

ALUMNADO QUE VAI CURSAR 2º BACHARELATO OU CALQUERA CURSO DE ESO:

Distribuir contido