Benvida

 

     Historicamente, o Instituto de Ensino Secundario Arcebispo Xelmírez I de Santiago de Compostela veuse caracterizando como unha das comunidades educativas máis inquietas do país, na procura da mellora e da innovación pedagóxicas e na experimentación de novas vías de transmisión cultural e de comunicación social, así como na normalización da lingua propia.

Nesta liña é onde debemos enmarcar a presente páxina web, como unha canle máis que nos brindan as novas tecnoloxías para a interrelación dos estamentos que compoñen a nosa comunidade escolar, así como a desta coa sociedade na que se insire e á que serve como centro educativo.

Nas diferentes seccións en que se estrutura, poderase topar desde a información administrativa fundamental, os calendarios oficiais do curso, pasando polos horarios da actividade pedagóxica, os períodos de atención aos pais e nais, até a configuración dos equipos docentes, os libros de texto, as actividades complementarias, os enlaces de interese...

Desde o Instituto Xelmirez, comprometidos como estamos co ensino público compostelán, querémosvos animar a participar activamente nesta nova plataforma de comunicación educativa.

O DIRECTOR

Beneficiarios das axudas para adquisición de material escolar

Comunicamos que a partir do luns 31de xullo de 2017 estarán a disposición dos/as pais/nais/titores legais os vales de axuda para adquisición de material escolar.

O centro permanecerá aberto todo o mes de agosto en horario de 10.00 a 13:00 horas, de luns a venres.

LISTAXE DE BENEFICIARIOS

Calendario de exames de setembro

Admisión a ciclos formativos

Libros de texto. Curso 2017-2018

Relación de libros de texto recomendados, por departamentos e cursos.

Convocatoria sevizo de impresión e reprografía

CONVOCATORIA PARA PRESENTACIÓN DE OFERTAS DO SERVIZO DE IMPRESIÓN E REPROGRAFÍA DO IES ARCEBISPO XELMÍREZ I

- PRAZO DE RECEPCIÓN DE SOLICITUDES: DO 19 AO 23 DE XUÑO DE 2017 AMBOS OS DOUS DÍAS INCLUÍDOS. 

- MODALIDADE DE PRESENTACIÓN: NA SECRETARÍA DO IES “ARCEBISPO XELMÍREZ I” EN HORARIO DE 10.00 A 14.00 h.

- AS NECESIDADES TÉCNICAS E OS CRITERIOS DE BAREMACIÓN SON OS QUE FIGURAN EN FOLLA ANEXA.

- PERÍODO DE PRESTACIÓN DO SERVIZO: CURSO ESCOLAR 2017-2018

 Santiago, a 14 de Xuño de 2017

Matrícula para alumnado de novo ingreso. Curso 2017-2018

O periodo de matrícula para o vindeiro curso académico para o alumnado de novo ingreso será o seguinte:

· Alumnado que vai cursar ESO: do 26 de xuño ao 30 de xuño.

· Alumnado que vai cursar Bacharelato: do 3 de xullo ao 7 de xullo.

DOCUMENTACIÓN NECESARIA:

1. Sobre de matrícula (debidamente cumprimetado). Os sobres estarán dispoñibles na bedelería do centro.

2. Será necesario achegar:
- Fotocopia DNI do/a alumno/a.
- Certificación académica expedida no centro do que provén o/a alumno/a.

Distribuir contido