Skip to Content

Oferta educativa do centro

(vixente para o curso 2016-2017)
 

Rexime Ordinario:

- Educación Secundaria Obrigatoria:

1º, 2º, 3º e 4º da ESO.
 

- Bacharelato:

  - 1º BAC de Ciencias 
  - 1º BAC de Humanidades e CC Sociais 
  - 2º BAC de Ciencias 
  - 2º BAC de Humanidades e CC Sociais 
 

Ensinanzas das Persoas Adultas:

- Ensinanzas Básicas Iniciais nivel I , Alfabetización ( EBI-I)

Ensinanzas Básicas Iniciais nivel II ( EBI II)

- Ensinanza Secundaria de Adultos:

    - ESA I ( 1 cuatrimestre)
    - ESA II ( 2 cuatrimestre)
    - ESA III ( 1 cuatrimestre)
    - ESA IV ( 2 cuatrimestre)
 

- Bacharelato de Adultos:

   - 1º BAC de Ciencias 
   - 1º BAC de Humanidades e CC Sociais 
   - 2º BAC de Ciencias 
   - 2º BAC de Humanidades e CC Sociais 
 

Formacion Profesional:

. Réxime Ordinario.

- 1º curso CM Video disc-jockey e son.
- 2º curso CM Video disc-jockey e son.
- 1º Curso FP Básica Informática de Oficina ( Horario de tarde-noite)
- 2º Curso FP Básica Informática de Oficina ( Horario de tarde-noite)

 

. Oferta Modular ( Adultos):

- CM Video disc-jockey e son, onde se ofertan neste curso 2019-2020 os seguintes módulos: 
   - Preparación de sesións de vídeo disc-jockey.
   - Instalación e montaxe de equipos de son.
   - Toma e edición de imaxe.
   - Control e grabación de son.
   - Fol.


story | by Dr. Radut