Programación

Programación chinés

DEPARTAMENTO DE CHINÉS CURSO 2019/20

  • RECURSOS |Humanos, físicos e materiais |
  • AVALIACIÓN: | Inicial, formativa, sumativa e certificadora |
  • NIVEL BÁSICO A1: |Descrición de nivel | Obxectivos xerais | Obxectivos específicos | Competencias e contidos | Criterios de Avaliación |
  • NIVEL BÁSICO A2.1:|Descrición de nivel | Obxectivos xerais | Obxectivos específicos | Competencias e contidos | Criterios de Avaliación |
  • NIVEL BÁSICO A2.2:|Descrición de nivel | Obxectivos xerais | Obxectivos específicos | Competencias e contidos | Criterios de Avaliación |
  • NIVEL INTERMEDIO B1.1: |Descrición de nivel | Obxectivos xerais | Obxectivos específicos | Competencias e contidos | Criterios de Avaliación |
  • NIVEL INTERMEDIO B1.2:  |Descrición de nivel | Obxectivos xerais | Obxectivos específicos | Competencias e contidos | Criterios de Avaliación |
  • NIVEL INTERMEDIO B1.3:  | Obxectivos xerais | Obxectivos específicos | Competencias e contidos | Criterios de Avaliación |
Distribuir contido