Programación

Programación chinés curso 2018/19

  • NIVEL BÁSICO A1: |Descrición de nivel | Obxectivos xerais | Obxectivos específicos | Competencias e contidos | Criterios de Avaliación |
  • NIVEL BÁSICO A2.1:|Descrición de nivel | Obxectivos xerais | Obxectivos específicos | Competencias e contidos | Criterios de Avaliación |
  • NIVEL BÁSICO A2.2:|Descrición de nivel | Obxectivos xerais | Obxectivos específicos | Competencias e contidos | Criterios de Avaliación |
  • NIVEL INTERMEDIO B1.1: |Descrición de nivel | Obxectivos xerais | Obxectivos específicos | Competencias e contidos | Criterios de Avaliación |
  • NIVEL INTERMEDIO B1.2: |Descrición de nivel | Obxectivos xerais | Obxectivos específicos | Competencias e contidos | Criterios de Avaliación |
  • NIVEL INTERMEDIO B1.3: |Descrición de nivel | Obxectivos xerais | Obxectivos específicos | Competencias e contidos | Criterios de Avaliación |
  • AVALIACIÓN: | Inicial, formativa, sumativa e certificadora |
Distribuir contido