Programación

Programación francés curso 2018-2019

DISTRIBUCIÓN POR NIVEIS

 • INTRODUCIÓN: | Marco legal |
 • NIVEL BÁSICO A1: |Descrición de nivel | Obxectivos xerais | Obxectivos específicos | Competencias e contidos | Criterios de Avaliación |
 • NIVEL BÁSICO A2:|Descrición de nivel | Obxectivos xerais | Obxectivos específicos | Competencias e contidos | Criterios de Avaliación |
 • NIVEL INTERMEDIO B1: |Descrición de nivel | Obxectivos xerais | Obxectivos específicos | Competencias e contidos | Criterios de Avaliación |
 • NIVEL INTERMEDIO B2: |Descrición de nivel | Obxectivos xerais | Obxectivos específicos | Competencias e contidos | Criterios de Avaliación |
 • NIVEL NIVEL AVANZADO C1: |Descrición de nivel | Obxectivos xerais | Obxectivos específicos | Competencias e contidos | Criterios de Avaliación |
 • AVALIACIÓN: | Inicial, formativa, sumativa e certificadora |
 • METODOLOXÍA | Enfoque didáctico |
 • ATENCIÓN Á DIVERSIDADE:  | Medidas |
 • TEMPORALIZACIÓN:| Distribución das sesións |
 • CURSOS MONOGRÁFICOS: | lugar,destinatarios, obxectivos, contidos, metodoloxía e avaliación|
Distribuir contido