Calendario de exames libres

O calendario de probas escritas dos niveis B2 e C1 de todos os idiomas pode consultarse aquí. 

Proximamente, publicarase o calendario xeral das probas. As probas, orais e escritas, realizaranse entre os días 8 e 19 de xaneiro.

As datas dos exames son inamovibles. Só será posible cambiar dun tribunal a outro, sempre dentro do mesmo idioma e nivel, cando haxa máis dun tribunal e o motivo da solicitude do cambio poida ser xustificada documentalmente. Non se atenderán cambios de tribunal a partir do 22 de decembro.