Adaptación das probas

Se vostede ten un certificado de discapacidade física o sensorial (visual, motriz, de hipoacusia, trastornos da fala etc) e precisa dalgunha adaptación das probas, deberá cubrir este formulario editable e achegalo no momento en que formalice a matrícula.