Renovación parcial Consello Escolar curso 2022/23

Prezados/as integrantes da nosa comunidade escolar:

Nesta entrada aparecerán os documentos e información relativa ao proceso da renovación parcial do Consello Escolar do noso centro educativo para este curso 2022/23.

Información inicial. (Inclúe a data do sorteo da Xunta Electoral, 2 de novembro, e a constitución da mesma, 4 de novembro).

- Sorteo da composición da Xunta Electoral (resultado publicado no taboleiro de anuncios do centro).

- Circular informativa da convocatoria para as nais, pais ou titores legais do alumnado.

O censo electoral está publicado no taboleiro de anuncios do centro.

Modelo candidatura representantes.

Convocatoria alumnado.

O censo electoral está publicado no taboleiro de información do alumnado.

Modelo candidatura alumnado.

- Convocatoria profesorado.

Modelo candidatura profesorado.