Listas definitivas admitidas e admitidos

Publicadas as listas definitivas de admisión do alumnado para o curso 2022/23 que poden ser consultadas no interior do centro educativo.

Non hai variacións respecto das provisionais.