Matrícula curso 2023-24

VENRES 30 DE XUÑO: ÚLTIMO DÍA!!!!!!!!!

INSTRUCIÓNS PARA A MATRÍCULA (impreso e información de taxas nos adxuntos máis abaixo)

Prazo de matrícula: Até 30 de xuño 2023.

Para formalizar a matrícula toda a documentación será enviada ao correo electrónico do centro conservatorio.danza.lugo@edu.xunta.gal

En caso de dúbida chame ao teléfono de atención administrativa 982809642 (de 9 a 14h) ou escriba ao correo electrónico do centro conservatorio.danza.lugo@edu.xunta.gal

DOCUMENTACIÓN:

o   FOLLA DE MATRÍCULA (ver no adxunto) 

o    IMPRESO DE AUTOLIQUIDACIÓN (ver instrucións pago taxas matrícula CDAN LUGO 2023 2024) OU XUSTIFICANTE DE SOLICITUDE DE BOLSA

E ADEMAIS:

Alumnado que se matricula por primeira vez:

o    Fotocopia da tarxeta sanitaria

o    Fotocopia do título de familia numerosa actualizado (se é o caso)

o    Copia da resolución da patria potestade (no caso de separación legal dos pais)

o    Certificado de matrícula gratuíta (se é o caso)

o    Os estudantes procedentes doutros conservatorios: xustificante de solicitude do traslado de expediente

Alumnado do centro:

o    Fotocopia do título de familia numerosa actualizado (se é o caso)

o    Certificado de matrícula gratuíta (se é o caso)

o    Achegarase a información pertinente cando existan cambios dende a primeira matrícula (cambio de tarxeta sanitaria, datos de contacto….)

Os país/nais/titores legais ou o alumnado maior de idade poden achegar información complementaria á requirida se o estiman necesario

AdxuntoTamaño
cdan COLOR [Convertido]-01.png191.46 KB
SOLICITUDE MATRICULA 23-24.pdf320.47 KB
uniforme 2023_cdanlugo.pdf214.31 KB
guia_centros_net.pdf460.08 KB
apcdanzalugo.pdf73.77 KB
guía para aula virtual alumnado.pdf961.82 KB
Instruccións pago matrícula.pdf1.27 MB