blogue deadmin

  PERÍODO DE MATRÍCULA

Todos os cursos: do 1 de xuño ao 1 de xullo de 2022

INSTRUCIÓNS PARA A MATRÍCULA

Para formalizar a matrícula toda a documentación será enviada ao correo electrónico do centro conservatorio.danza.lugo@edu.xunta.gal

En caso de dúbida chame ao teléfono de atención administrativa 982809642 (de 9 a 14h) ou escriba ao correo electrónico do centro conservatorio.danza.lugo@edu.xunta.gal

DOCUMENTACIÓN:

o   FOLLA DE MATRÍCULA (ver no adxunto)

 

o    IMPRESO DE AUTOLIQUIDACIÓN (ver instrucións pago taxas matrícula CDAN LUGO 2022 2023) OU XUSTIFICANTE DE SOLICITUDE DE BOLSA

E ADEMAIS:

Alumnado que se matricula por primeira vez:

o    Fotocopia da tarxeta sanitaria

o    Fotocopia do título de familia numerosa actualizado (se é o caso)

o    Copia da resolución da patria potestade (no caso de separación legal dos pais)

o    Certificado de matrícula gratuíta (se é o caso)

o    Os estudantes procedentes doutros conservatorios: xustificante de solicitude do traslado de expediente

Alumnado do centro:

o    Fotocopia do título de familia numerosa actualizado (se é o caso)

o    Certificado de matrícula gratuíta (se é o caso)

o    Achegarase a información pertinente cando existan cambios dende a primeira matrícula (cambio de tarxeta sanitaria, datos de contacto….)

Os país/nais/titores legais ou o alumnado maior de idade poden achegar información complementaria á requirida se o estiman necesario

TRASTORNOS NA CONDUTA ALIMENTARIA

Ver las imágenes de origenO vindeiro xoves 4 de marzo, terá lugar un faladoiro sobre os trastornos da conduta alimentaria, impartido pola Doutora Paula de Castro. A actividade realizarase en dúas quendas, de 11 a 13h. E de 19 a 21h. A actividade está aberta para o alumnado de 5º e 6º de grao profesional, así como tamén para as familias e os docentes da comunidade educativa, a través da plataforma CiscoWebex.

 Dra. PAULA DE CASTRO FERNÁNDEZ 

Catedrática de Danza Clásica e Primeira Bailarina internacional. Á cabeza de varias compañías e en Galas internacionais, interpretou durante máis de 20 anos tanto os primeiros roles do repertorio clásico como coreografías neoclásicas e contemporáneas.

Doctorada Cum Laude, é Graduada en Psicoloxía, Titulada Superior en Pedagoxía da Danza, Licenciada en Filoloxía Hispánica, Máster en Neuropsicoloxía, Máster en Artes Escénicas, Máster en Formación do Profesorado, Máster en Psicoloxía do Comportamento, Máster en Psicoloxía Infanto-xuvenil e Máster en Psicopedagoxía. Paula de Castro é Catedrática de Danza Clásica e Xefa do Departamento de Pedagoxía del CSDMA de Madrid, tribunal de concursos, becas e exames oficiais nacionais e internacionais, profesora convidada en Masterclasses e formadora de profesores a nivel internacional. Como investigadora realiza conferencias y relatorios en Universidades e Congresos internacionais, así como publicacións sobre Metodoloxía da Danza Clásica, Danzaterapia, Pedagoxía e Psicoloxía aplicada á danza.  

Distribuir contido