CALENDARIO DE ENTREGA DE HORARIOS E ACTIVIDADE PREVIA ANTES DO COMEZO DA ACTIVIDADE LECTIVA