MATRICULACIÓN DOS ALUMNOS DE GRAO PROFESIONAL QUE SUSPENDERON MÁIS DE DÚAS MATERIAS EN XUÑO