INSTRUCCIÓNS PARA A DISTRIBUCIÓN DE MÁSCARAS ENTRE O ALUMNADO MATRICULADO NO CENTRO

Segundo a Orde 6 de novembro
de 2020 pola que se regulan os criterios e o procedemento de distribución de máscaras
entre o alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria
e educación especial en centros docentes públicos dependentes desta consellería
e en centro privados concertados no curso 2020/21 (código de procedemento
ED330E). Diario Oficial de Galicia nº 230, do 13-11-2020.

 

ALUMNADO DESTINATARIO:

A)     
NON TEÑEN QUE PRESENTAR SOLICITUDE: O
alumnado beneficiario de axuda de material escolar no curso 2020-21.

B)     
SI TEÑEN QUE PRESENTAR SOLICITUDE: O alumnado
que non foi beneficiario de axuda de material escolar no curso 2020-21 que cumpra
algunha das seguintes condicións:

a.      
Que pertenza a unha familia cunha renda per cápita
igual ou inferior a 6.000€

b.      
Alumnado matriculado en educación especial.

c.      
Alumnado suxeito a tutela ou garda da Xunta de
Galicia.

d.      
Alumnado cun grao de discapacidade igual ou
superior ao 65%.

SOLICITUDES:

-         
As solicitudes se presentarán de forma
presencial no centro educativo
.

-         
O prazo dende o 16 ata o 27 de novembro
de 2020.

Acceso á orde do 6 de novembro
de 2020

BECAS N.E.A.E.

Dende o seguinte enlace podedes acceder ao SERVICIO ONLINE para solicitar as axudas para o alumnado con nesesidades educativas con apoio educativo para o presente curso 2020-21. A data límite é ata o 30 de setembro.

MODALIDADES:

- Axudas directas para o alumndo con necesidades específicas de apoio educativo derivada da súa discapacidade. Na que se inclúe TDHA

- Axudas para programas específicos complementarios para alumnado específico de apoio educativo asociado a altas capacidades.

Información para as familias

 

Estimadas familias, achegámosvos un video coa información para o inicio do curso 2020-2021.

Achegamos os anexos que figuran na guía para que os poidades imprimir, cubrir, asinar e entregar no centro.

O documento relativo ao compromiso para realización da autoenquisa diaria Covid familias é obrigatorio entregalo na dirección do centro.