Claustro

Estela Castro García - Dirección

Mª Ginesa Mañas Perdiz - Xefatura de estudios

Esther Aísa Vicién

Jose Elissetche Mihura

Elena Cobas Mínguez

Emilio Conde Casas

Sara López González

Sergio Carbón Ares

Iria González Ballesteros

Eva Paniagua Gutiérrez

Berta Perujo Cobelo

Manel Antonio Porteiro Rives

Adrián Rego Fernández