HORARIOS DO CENTRO, CURSO 2019/20

HORARIO DO ALUMNADO ( outubro a maio )

De 10 h a 14:30 h

De 16:00 h a 16.30 h

Alumnado usuario de comedor :

De 14:30 a 16:00 h

 

HORARIO DO ALUMNADO ( setembro e xuño )

De 10 h a 14.35 h

Alumnado usuario de comedor

De 14.35 a 15.05 h

 

 

ATENCIÓN AOS PAIS/NAIS

Martes de 16.30 h a 17.30 h ( previa cita )