Documentos para matrícula

  • Impreso de matrícula. (Descargar)
  • Ficha de datos. (Descargar)
  • Ficha de autorizacións. (Descargar)
  • 3 fotos tamaño carné.
  • Certificado médico do/a alumno/a.
  • Fotocopia da tarxeta sanitaria do/a alumno/a.