Instrumento


DESCRICIÓN   Clases individuais de media hora semanal en horario a concertar co/a profesor/a
OBXECTIVOS Práctica instrumental.
PREZO 31,00€  ½ hora semana.
PROFESORADO

Piano: Alia Dominguez Novoa/Aitor García

Guitarra: Antón Fernández