Actividades de Coñecemento  Recollemos nesta sección as distintas actividades escolares realizadas relacionadas co Area de Coñecemento do Medio .