Efigy Education


 

ENERXÍA E EFICIENCIA ENERXÉTICA

Alumnado de Iniciación á Ciencia Experimental


A transición enerxética. Un reto para todas e todos
Efigy Education é un innovador programa didáctico que explora novas tecnoloxías enerxéticas, co obxectivo de transmitir coñecementos especializados sobre a transición a un novo modelo enerxético, a preservación do medio ambiente e o consumo responsable de enerxía. É unha proposta de formación itinerante, dirixida a todos os niveis educativos, que ten como obxectivo aumentar as vocacións no sector enerxético desde unha idade temperá.

  • 06 de marzo. Alumnado de 4º de EP (ICE). "Energy Quiz".
  • 06 de marzo. Alumnado de 6º de EP (ICE). "A enerxía de hoxe".