Curso 2011/2012

 

 TITORÍA

   
ANA MARÍA CIBEIRA FERNÁNDEZ

 Ed. infantil

   Correo do mestre
Mª DEL CARMEN HERNÁNDEZ MOURE

 1º Ciclo E.P.

   Correo do mestre
PILAR GONZÁLEZ IGLESIAS

 2º Ciclo E.P.

   Correo do mestre
NORBERTO BLANCO DORRÍO

 3º Ciclo E.P.

   Correo do mestre
       

MESTRES E MESTRAS ESPECIALISTAS

MARÍA SÁNCHEZ SECO

 Inglés Infantil

   Correo do mestre
JAVIER ÁLVAREZ REZA

 Lingua inglesa

   Correo do mestre
ELADIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ

 Educación relixiosa

   Correo do mestre
ANA MARTÍN NAVARRO

 Educación física

   Correo do mestre
Mª DEL CARMEN HERNÁNDEZ MOURE

 Educación musical

   Correo do mestre
MARÍA JOSÉ FIGUEIRAL FERNÁNDEZ

 Audición e linguaxe

   Correo do mestre
ANA MARY RAÑA RAÑA

 Orientadora

   Correo do mestre