Blog 3º A

Summer Crafts

Chegan as vacacións e un merecido descanso!

Ahí vos deixo uns links. É algo voluntario.

Cargádevos de moita enerxía,que vai ser moi necesaria para o vindeiro curso.

 

Get ready for summer with these super fun crafts and activities.

 

1-https://www.youtube.com/watch?v=eMYDwdCxOMM

2-https://www.youtube.com/watch?v=WQYdzH1jnpc

How to make a handmade folder

How to make handmade folder//how to decorate folder( Como facer unha carpeta e como decorala)
https://www.youtube.com/watch?v=2nxyNGl_HRQ
Procura desenvolver a túa creatividade.Espero que vos guste a tarefa desta semana.

House,furniture

1-Select unit 2 chant:”Look at the...” Then listen (Selecciona a canción da unidade 2,despois escoita)

 

https://elt.oup.com/student/allaboutus/level02/chants?cc=global&selLanguage=en#tracktitle

 

2-Select “Welcome to my house” song. Listen.(Selecciona a canción “ Benvida a miña casa”.Escoita.)

 

https://elt.oup.com/student/allaboutus/level02/songs?cc=global&selLanguage=en#tracktitle

3-My house is too small!( A miña casa é moi pequena )

 

3-Learn words that are related to the house such as bedroom, kitchen or garden. ( Aprende palabras

relativas a casa como habitación,cociña e xardín).

https://www.youtube.com/watch?v=WeWv_dwnX7Y 4-Select unit 1 Song: Where´s mum?(Selecciona a canción da unidade 1: Onde está mamá?)

https://elt.oup.com/student/amazingrooftops/level02/songs?cc=global&selLanguage=en#tracktitle

5-Select unit 1 chant.(Selecciona a canción da unidade 1)

https://elt.oup.com/student/amazingrooftops/level02/chants?cc=global&selLanguage=en

6-Play a word game to learn and practise rooms vocabulary.( Xoga,aprende e practica

vocabulario dos cuartos da casa)

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/rooms

7-Play a word game to learn and practise parts of a building vocabulary.( Xoga,aprende e practica

vocabulario das partes dun edificio))

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/parts-building

8-Play a word game to learn and practise furniture vocabulary. ( Xoga,aprende e practica

vocabulario de mobles)

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/furniture

 

9-Learn about home equipment - radio, chair, carpet. ( Aprende sobre cousas da casa)

https://www.youtube.com/watch?v=iWN9h2F1VDQ

10-Select story. unit 1 Where's Kitty?( Selecciona o conto da unidade 1: Onde está Kitty?)

https://elt.oup.com/student/amazingrooftops/level02/stories?cc=global&selLanguage=en#tracktitle

11-Play a word game to learn and practise home objects vocabulary. Xoga,aprende e practica

vocabulario das cousas da casa))

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/home-objects

12-Learn the Rooms of the House in this song .

https://www.youtube.com/watch?v=IjnlkdZvYTE

13-Select story:unit 2 “A new house for the 3 bears” (Selecciona o conto da unidade 2: “ Unha nova casa para os tres osos)

https://elt.oup.com/student/allaboutus/level02/stories?cc=global&selLanguage=en#tracktitle

https://www.youtube.com/watch?v=hBYNwVQ6YvQ&feature=youtu.be

 

14-Cut outs:(Recortables)

 

https://elt.oup.com/elt/students/allaboutus/level02/crafts/aau2_cutouts_u2.pdf?cc=global&selLanguage=en

 

15-Unit 6 :Haunted House( Casa encantada)

 

https://www.youtube.com/watch?v=N8Vg0ntQGO0&feature=youtu.be

 

16-Furniture( Mobles)

 

https://www.youtube.com/watch?v=m20tFPSq8K8

 

17-In this lesson, We will review vocabulary for homes and furniture: table, chair, shelf, cupboard, bed,

 

(Nesta lección repasaremos vocabulario de casa e mobles)

https://www.youtube.com/watch?v=wmwwe4YtFdc

 

18-Learn basic prepositions in this song( Aprenderemos preposicións nesta canción)

https://www.youtube.com/watch?v=3VwQrnA6dkY

19- In, On, Under - “It is under the table”(Preposicións)

 

https://www.youtube.com/watch?v=o7Cbn0PzVIw

 

20-Worksheets.( Fichas)

 

https://elt.oup.com/elt/students/amazingrooftops/level02/crafts/amrt2_cutouts_u1_2.pdf?cc=global&selLanguage=en

 

21-Make you mini book ( Fai o teu mini libro)

https://elt.oup.com/elt/students/bigbrightideas/level01/crafts/bbi1_cutout_u8.pdf?cc=global&selLanguage=en

 

22-Watch this video to learn how to make a desk organiser! ( Mira este video ,para aprender como se

 

fai para organizar o escritorio)

 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/how-videos/how-make-desk-organiser

 

Notebook covers

How to make notebook covers " Diy Minions& Strawberry& Angry Birds"( Como facer portadas de libretas)

https://www.youtube.com/watch?v=c3fOg5cbOPU

 

O video é orientativo,podedes elixir deseños que vos gusten.Utilizade materiais,que teñádes pola casa, non compres.

"Wearing" and "Clothes"

 

1-This lesson is about "Wearing" and "Clothes". ( Esta lección é sobre vestirse e roupa)

 

https://www.youtube.com/watch?v=Tv9VMGkDoX4

 

2-Listen to the song_What are you wearing? ( Escoita a canción: Qué levas posto?

 

https://www.youtube.com/watch?v=gyirJwqgcoI

 

3-What colour am I wearing? .( Qué color levo posto ?

 

https://www.youtube.com/watch?v=TCYVm0aS-Ks

 

4-This video practices the present continuous tense and clothes words ( Con este video practica o pre-

 

sente continuo e a roupa.)

 

https://www.youtube.com/watch?v=7Fc7IDkZ06M

 

5-My favourite clothes (Listening) (Audición : A miña roupa favorita)

 

https://www.youtube.com/watch?v=b-e74J1qLGE

 

6-A short quiz video about what we wear in different seasons.( un corto vídeo sobre o que

 

vestimos en diferentes estacións)

 

https://www.youtube.com/watch?v=y1l6vgl0A5A

 

7-The Weather and Clothes quiz (Preguntoiro:O tempo e a roupa.)

 

https://www.youtube.com/watch?v=lXI068t4CeM

 

8-Memory game (Xogo de memoria)

 

https://www.youtube.com/watch?v=kEwznBjVVek

 

 9-Guessing game (Xogo de adiviñar)

 

https://www.youtube.com/watch?v=PKOVLKo3Z9M

 

10- Story :The clothes ( Conto)

 

https://www.youtube.com/watch?v=EZGuRMkz_fk

 

11-What's he wearing?song ( Canción:que leva posto?)

 

https://www.youtube.com/watch?v=7yleoFmgHfU

 

 12- Shopping for clothes ( Ir comprar roupa)

 

https://www.youtube.com/watch?v=-7BCS9l3Awc&t=17s

 

13- At the shop (Na tenda)

https://www.youtube.com/watch?v=YjXiCZpelf0

 

14-In a clothing store (Nunha tenda de roupa)

 

https://www.youtube.com/watch?v=1lAunpH7v4k

 

Worksheets: ( Fichas)

 

https://www.macmillaneducation.es/wp-content/uploads/2020/04/Clothes_this_those_that-1.pdf

 

https://www.macmillaneducation.es/wp-content/uploads/2020/04/Clothes_you_re_wearing-1.pdf

 

https://www.macmillaneducation.es/wp-content/uploads/2020/04/clothes_she_s_wearing-1.pdf

A Unicorn Pencil Holder

 How to Make a Unicorn Pencil Holder ( Como facer un lapiceiro de unicornio)

https://www.youtube.com/watch?v=8xsxiAGf_n0&t=19s

 

Debe ser creativo e  desenvolver a súa imaxinación. Os videos son orientativos, para explicar a técnica,non para copialos.

Utilicen materiais que teñan na casa, non é necesario mercar nada.

Poden buscar outro modelo, non ten que ser un unicornio, senón lles gusta.

Clothes

 

 

1-Steve would like to go and play outside but first he needs to find some warm clothes .

 

( A Steve gustaríalle salir  xogar fora pero necesita encontrar roupa de abrigo)

 

https://www.youtube.com/watch?v=T4h41CgIGwc

 

2-Listen to a song about getting dressed.  ( Escoita unha canción de como vestirse)

 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/songs/dont-put-your-trousers-your-head

 

3-Play a word game to learn and practise clothes vocabulary. (Xoga aprender e practicar vocabulario

 

da roupa)

 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/clothes-1

 

4-It´s a beautiful sunny day and Steve´s putting the clothes out to dry. There are many things on the

 

line.(Fai un bonito día soleado e Steve está poñendo a roupa a secar.Hai moitas cousas na corda)

 

https://www.youtube.com/watch?v=kqLHjcUTQ7k

 

5-Play a word game to learn and practise accessories vocabulary. (Xoga a aprender e practicar

 

vocabulario de accesorios))

 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/clothes-accessories

 

6-Play a word game to learn and practise more clothes vocabulary. (Xoga a aprender e practicar máis

 

vocabulario da roupa)

 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/clothes-2

 

7-It´s storytime. Steve is getting dressed but he can't find his socks.(Conto. Steve estase a vestir pero

 

non encontra os calcetíns)

 

https://www.youtube.com/watch?v=KBcJZOA3Cuk

 

8-Listen to a song about a girl and her favourite teddy bear. ( Escoita unha canción dunha nena e o seu

 

osiño favorito)

 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/songs/bear-named-sue

 

9- Choose a bear to dress in this game! ( Elixe un oso para vestilo)

 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/games/teddy-dresser

 

10-Watch our videos showing children in the UK using new words. (Mira videos ensinando a rapaces

 

británicos usar novas palabras)

 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-the-week/trainers

 

11-What's Renata got in her house? Listen to the grammar chant and find out! ( Que ten Renata na súa

 

casa?) ( Escoita a canción e descúbreo)

 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/grammar-chants/renata-lives-big-old-house

 

12-Print the clothes picture, read the sentences and colour it in! ( Imprime o debuxo,le as oracións e

 

pinta)

 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/colouring-clothes.pdf

 

13-A boy is sad when his favourite clothes don't fit him any more. What will his mum do with them?( Un

 

rapaz está triste porque a súa roupa favorita , non lle sirve.Qué fará a súa nai con ela?)

 

Watch and find out! ( Mira e descúbreo)

 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/short-stories/my-favourite-clothes

 

14-Print the worksheet about clothes and complete the exercises to practise your English!

 

( Imprime a ficha sobre a roupa e completa os exercicios para prácticar o teu inglés)

 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/worksheets-clothes.pdf

 

15- It's time to play! What English game will Sam and Pam play today? ( É hora de xogar! A qué xogo

 

inglés,xogarán Sam e Pam ,hoxe?)

 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/sounds/button-up

 

16-Print the worksheet about shoes and complete the exercises to help you practise your English!

 

(Imprime a ficha sobre zapatos e completa os exercicios para prácticar o teu inglés)

 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/worksheets-shoes-v2.pdf

 

17-I Got a Hat ” Action Song(Canción de acción: Teño un sombreiro)

 

https://www.youtube.com/watch?v=-A85mGgu18o

 

18- Choose your hero and their superpowers in this game! ( Elixe o teu heroe e os seus superpoderes

 

neste xogo)

 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/games/style-hero

 

19-Print the worksheet about T-shirt design and complete the exercises to help you practise your

 

English! (Imprime a ficha sobre o deseño dunha camiseta e completa os exercicios para prácticar o

 

teu inglés)

 

Use wordreference to find the vocabulary ( Usa o diccionario Wordreference para buscar o

 

vocabulario)

 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/worksheets-t-shirt-design-v2.pdf

Recycled Butterfly

Recycled Butterfly From Plastic Bottle ( Bolboreta reciclada dunha botella de plástico)

https://www.youtube.com/watch?v=m-MHruj8k14

O alumnado non deberá utilizar cutters para cortar, sempre deben estar supervisados por un adulto.

Debe ser creativo e  desenvolver a súa imaxinación. Os videos son orientativos, para explicar a técnica,non para copialos.

Utilicen materiais que teñan na casa, non é necesario mercar nada.

I like cooking

Let´s learn about cooking ( Iamos aprender sobre cociña)

 

1-This is Britain food (Esta é comida británica)

 https://www.youtube.com/watch?v=aKbIilKwJwg

 

2-Play a word game to learn and practise food vocabulary.(Aprende e practica o vocabulario de alimentos, cun xogo)

 https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/food-1

 

 3-Play a word game to learn and practise more food vocabulary.(Aprende e practica máis vocabulario de comida)

 https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/food-2

 

 4-Play a word game to learn and practise drinks vocabulary.(Aprende e practica vocabulario de bebidas)

 https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/drinks

 

5-Let's do some cooking in the kitchen!( Iamos cociñar na cociña)

https://www.youtube.com/watch?v=qpYD_nCo-AU

 

6-Steve and Maggie are cooking in the kitchen together.(Steve e Maggie van cociñar xuntos, na cociña)

https://www.youtube.com/watch?v=jhJu6Ogvhbs

 

7-Let´s learn how to make Baked Spaghetti, Gold Digger Buns and Easy Peasy Pizzas( Iamos aprender a facer spaguettis,bolos e

pizzas)

https://www.youtube.com/watch?v=JKipEUXLUiw

 

 8-What food does this boy like? Listen to the chant .( Qué comida lle gusta a este rapaz? Escoita a canción)

 https://www.youtube.com/watch?v=rjwrzBArZjA

 

9-What's your favourite food? ( Cal é a túa comida favorita?

https://www.youtube.com/watch?v=wkQAOjaqQ6o

 

10-Let´s show you how to make ice cream in a bag. Homemade ice cream is delicious and very easy to

make.( Iamos ensinar como facer xeado nunha bolsa, O xeado artesano  está delicioso e é moi fácil de facer.)

https://www.youtube.com/watch?v=UUSiFjHYDzQ

 

 11-Watch (mira)

 https://learnenglishkids.britishcouncil.org/grammar-chants/i-dont-eggs

 

12-Listen and sing  a song about yummy food.(Escoita e canta unha canción sobre comida rica)

 https://learnenglishkids.britishcouncil.org/songs/chocolate-cake

 

13 -Print the fruit and vegetables picture, read the sentences and colour it in! ( imprime o debuxo de froitas e

verduras,le as oracións e pintao.)

 https://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/colouring-fruit-and-vegetables.pdf

Distribuir contido