Secretaría

Calendario escolar curso 2018-2019

ORDE do 28 de maio de 2018 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2018/19 nos centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia.  Inicio das clases en Educ. Infantil e Primaria, día 12 de setembro. 

Horario lectivo: 8:50 h. a 13:10 h (alumnado non usuario do servizo de comedor e transporte escolar).

                       8:50 h. a 13:50 h. (alumnado usuario de comedor e/ou transporte escolar) 

 

HORARIO OUTUBRO- MAIO

Xornada lectiva - 10:00  h. a 13:30 h  e   de  15:25 a  17:00 H.
Comedor - 13:30 h. a 14:30 h.
Saída do transporte escolar - 17:00 h.

Actividades extraescolares xestionadas pola ANPA do colexio: de 14:30 a 15:25 h. e de 17:00 a 18:00 h.  

Necesaria autorización escrita do pai/nai,titor ou titora legal
para saír do centro, só, antes de finalizar a xornada ou ao remate da mesma.

 

Descargas

Se precisas un programa para  visualizar arquivos pdf (os que mandamos por correo, por exemplo) pica na imaxe de ADOBE Reader.

 

 

Para instalar a tecnoloxí JAVA podes pinchar neste enlace. Precisarala para acceder a algúns contidos (actividades en Javaclic)

 

BENVIDA CURSO 18-19

O Consello Escolar e o Claustro de Profesores do CEIP Plurilingüe Monforte   dan  a benvida  aos pais, nais e  alumnos/as do Centro, no comezo deste  novo curso.

Esperamos contar co seu apoio e colaboración para facer  dos nosos alumnos/as   persoas  autónomas, traballadoras,  responsables e  cun excelente  nivel de  competencias; así como para formalos  nun ambiente de aprendizaxe e traballo seguro e acolledor , que   favoreza a  boa relación e entendemento detodos os sectores da comunidade educativa e que poña a semente para que os nenos e nenas deste centro teñan  un futuro brillante como  persoas, cidadáns  e profesionais.

Setembro 2018

 

CLICADE SOBRE OS ENLACES para ter acceso a: 

Reunión cos pais/nais/titores legais  de Infantil, 1º, 2º e 3º A de Primaria

 

Reunión cos pais/nais, tiores legais de 3ºB, 4º, 5º e 6º de Primaria                                                      Clicade  para acceder á "pequena axenda escolar con datos importantes do curso, resume do Proxecto Educativo e normas de organización, funcionamento e convivencia do Centro. 

AVISOS IMPORTANTES FIN DE CURSO

 

Þ 

Fondo Solidario  libros, Axudas libros de texto e material escolar (SÓ ALUMNADO DE PRIMARIA):  

o  

Impresos    en conserxería ,  páxina web do colexio (http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipmonforte/)  e portal educativo da Consellería de Educación   (http://www.edu.xunta.gal/portal/fondolibros) .

o  

Prazo límite de entrega e  documentación:  Ata o 22 de xuño inclusive.  Anexos I e II, debidamente cubertos – un por familia-.  Fotocopia de todas as páxinas escritas do libro de familia  ou documento oficial da situación familiar .   Consultar  renda 2016. Non admitiremos solicitudes incompletas.

Þ 

Xornada única: o venres, día 1 de xuño comeza , segundo establece o calendario escolar, o horario en xornada única (lectivo de   8:50 h.  a 13:10 h.; comedor  de 13:10 h. a 13:50 h.; saída do transporte escolar ás 13:50 h.). O alumnado de infantil non transportado sae  pola súa porta habitual. Os transportados irán todos pola porta  traseira do colexio.

Þ 

Proa no mes de xuño: de 13:50 h.  a 15:50 h. Remata o 15 de xuño.  

 

Þ 

Xoves, 21 de xuño: festival de fin de curso no colexio, ás 10 h. ; último día de clase;  entrega de notas

                                                                                                                     A dirección

 

PROCESO ESCOLARIZACIÓN CURSO 2018- 2019

 

TODOS OS ALUMNOS QUE SOLICITARON  praza neste centro están admitidos

  

 

INFORMACIÓN PÚBLICA SOBRE O PROCESO DE ADMISIÓN DE ALUMNADO PARA O CURSO 2018/2019

Orde que regula o proceso de admisión  

Anexo I: reserva de praza

ANEXO II: solicitude de admisión : 1 ao 20 de marzo. Entregar 1 única solicitude no centro elexido en 1º lugar.

Resultado sorteo anual  letras admisión

Inicio xornada partida

HORARIO OUTUBRO- MAIO : 

Horario lectivo: de 10 h. a 13:30 e de 15:25 a 17 h. 

Comedor: de 13:30 h. a 15:25 h. 

Saída do transporte: ás 17 h. 

Todo o alumnado transportado sairá sempre pola porta traseira. 

A dirección 

Distribuir contido