Secretaría

HORARIO

Xornada lectiva - 09:00  h. a 14:00 h   
Comedor - 14:00 h. a 15:00 h.
Saída do transporte escolar - 15:00 h.

Actividades extraescolares xestionadas pola ANPA do colexio: de 15:00 a 17:00 h.  

Biblioteca: 15:00 a 16:00 h (segundo calendario , grupos de  convivencia estable )

Necesaria autorización escrita do pai/nai,titor ou titora legal  para saír do centro, só, antes de finalizar a xornada ou ao remate da mesma.

 

Inicio do procedemento de admisión de alumnado para o curso 2022/2023

Fase de admisión ordinaria: (prazo pechado)

Comeza o prazo de matrícula no noso centro

  • O prazo de matrícula abrangue do 1 ao 21 de marzo de 2022, ambos incluídos.
  • Despois desta data poderán entregarse solicitudes de matrícula que serán consideradas fóra de prazo. No caso de ter prazas vacantes será xestionada e admitida a matrícula. 

 

    

Acceso a toda a información e documentación das NOVAS solicitudes de matrícula.

TRIPTICO DE PUBLICIDADE E INFORMACIÓN DO CENTRO

 

Fase de reserva de prazas en centros de adscrición (prazo pechado)

Procedemento (código ED550A), coa reserva de praza nun centro de adscrición para alumnado que cambia de etapa. A consulta das listaxes de alumnado admitido, que se publicarán antes do día 28 de febreiro, debe realizarse no centro no que está matriculado no presente curso ou na aplicación admisionalumnado.

 Anexo I: Reserva de praza, cambio dun centro a outro adscrito (alumnado de 6º de Primaria).

AXENDA FAMILIAS CURSO 2021-2022

AXENDA FAMILIAS: Clica sobre o enlace para acceder ao contido da vosa axenda, con información relevante do curso: profesorado, calendario, avaliacións, rutas de transporte e horarios,....

NOVO HORARIO BIBLIOTECA- EXTRAESCOLARES 2021-2022

Nova proposta de funcionamento da actividade da biblioteca, de 15 a 16 h., co gallo de ofrecerlles unha oferta máis ampla no uso da mesma,  aínda que coas restricións necesarias para evitar contaxios (debemos lembrar que o noso alumnado aínda está sen vacinar contra a Covid-19).

A norma será a mesma que a das actividades extraescolares ofertadas pola ANPA, grupos de biblioteca estables e cun aforo limitado.

Para utilizar dito servizo, totalmente gratuíto, deberán enviar por mail (ceip.monforte@edu.xunta.gal) ou entregar na secretaría do centro, o impreso que xuntamos debidamente cuberto.

As condicións que rexerán o acceso á biblioteca serán as seguintes:

1.- Cada día da semana utilizará o servizo 1 único grupo estable , segundo o criterio establecido na 1ª folla.

2. Aforo máximo de 16 alumnos/as por día.

3. Cada grupo considerarase un grupo burbulla.

5. A recollida de dito alumnado farase pola porta principal.

6. A inscrición farase por rigoroso orde de recepción das solicitudes ata completar o aforo.

7. O servizo comezará a funcionar o vindeiro luns, 4 de outubro. Publicaremos  a lista de admitidos á maior brevidade posible, comunicándolle  aos solicitantes se foron ou non admitidos por abalar móbil

 

Solicitude

Calendario anual