Actividades propostas para 1ºEP (4 maio- 8 de maio)