O tambor

O tambor é un instrumento de percusión que consta dunha caixa de resonancia, xeralmente de forma cilíndrica, e unha (ou duas) membranas, chamada parche, que cubre a abertura da caixa.

O tambor