O ABN INUNDA A NOSA AULA, E NÓS....ENCANTADOS!!!!

Todo son novidades cando volvemos das vacacións, así que comezamos a experimentar con xogos novos.

1º XOGO (xa está paseando pola mochila viaxeira de ABN). Así, primeiro temos que facer a serie numérica, algo que para uns é moi sinxelo pero a outros complícasenos...

Feita a serie numérica ata o 10, comezamos a buscar as pezas coas cantidades correspondentes...

 

2º XOGO: Moi similar ó anterior, xa que hai que comezar por ordear as grafías dos números. Porén, agora en lugar de debuxos temos puntiños que veñen en tiras e aquí radica a dificultade, xa que todo foi moi ben ata que chegamos ó cinco...

Chegados a este punto, as tiras xa non tiñan nin 6, nin 7, nin 8 puntiños.... "Qué podemos facer?"

E como non deixan de sorprenderme, en seguida xuntáronse todos/as e comezaron a facer grupos para formar todas as cantidades que faltaban!!!

....E POUCA AXUDA PRECISARON Sorriso....

 

XOGO 3: A BALANZA. Cómo podemos facer para que sempre se manteña en equilibrio? De momento experimentamos coas posibilidades que podemos ter, e na maior parte dos casos, recurrimos a parte fácil de colocar os pesos no mesmo número. Así que, de momento deixoos experimentar libremente, pero pouco a pouco, buscaremos máis.

CONTINUARÁ...

 

AS NOSAS NOVAS RUTINAS

De volta das vacacións, iniciamos unha nova rutina diaria na asamblea intimamente vinculada a metoloxía ABN. Encántanos este panel do número protagonista, aínda que o noso paso favorito e facer despegar o cohete...

Así os pasos a seguir son os seguintes:

1º. O encargado do día escolle un número (este día foi o 9).

2º. Baixamos os dedos necesarios nas mans ata que marquen o nº correspondente.

3º. Poñemos as "púas" que corresponden ó erizo.

4º. Subimos a cantidade que toca de tartarugas ó autobús.

5º. Buscamos o amigo do 9 e os colocamos ós dous na casiña.

6º. Buscamos a palabra NOVE (en minúsculas e maiusculas).

7º. Colocamos a cantidade correspondente coas imaxes das mans e dos dados.

8º. Colocamos o MAIOR QUE e o MENOR QUE.

9º. Facemos a conta atrás.....9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0...

...........E DESPEGAMOS O COHETEEEEEEE!!!!!!!!

 

 

Admisión e reserva de praza para o curso 2018/2019.

Admisión novo alumnado para o curso 2018/2019

NORMATIVA REGULADORA DO PROCEDEMENTO:

 • Decreto 254/2012, do 13 de Decembro, polo que se regula a admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten as ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.
 • Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan as ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. 
 •  Orde do 25 de Xaneiro de 2017 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento de admisión en centros sustentados con fondos públicos que imparten ensinanzas de 2º ciclo de Educación Infantil, de Educación Primaria, de Educación Secundaria Obrigatoria e de Bacharelato reguladas na Lei Orgánica 2/2006, do 3 de Maio, de educación.

 

POSTOS ESCOLARES OFERTADOS PARA O CURSO 2017/2018.

 

CURSO

ORDINARIOS

RESERVADOS N.E.A.E.

TOTAL

EDUCACIÓN INFANTIL

4º (3 anos)

22

3

25

5º (4 anos)

22

-

22

6º (5 anos)

23

-

23

EDUCACIÓN PRIMARIA

18

3

21

17

-

17

23

-

23

23

-

23

20

-

20

20

-

20

 

 SOLICITUDE DE ADMISIÓN E DOCUMENTACIÓN REQUERIDA.

O prazo para presentar solicitude de admisión será durante os días 1- 20 de Marzo. A solicitude será única e de carácter vinculante, presentándose no centro que se solicite praza en primeiro lugar.

Deberá presentarse a seguinte documentación:

 • Solicitude de admisión (Anexo II) debidamente cumprimentada e asinada por ambos proxenitores. Poderase solicitar o impreso na dirección do centro (ou descargar aquí) .
 • Libro de familia.
 • DNI dos proxenitores e do alumno/a, se dispón del.

O prazo para a presentación acreditativa do baremo, será dende o 1 ao 10 de abril. Isto sería únicamente necesario se houbera unha demanda de prazas superior á oferta.

 

PUBLICACIÓN DE ADMITIDOS/NON ADMITIDOS.

Listaxe provisional: antes do 25 de Abril. As reclamacións resolveranse no prazo de cinco días hábiles, contados a partires do día seguinte á publicación desta listaxe.

Listaxe definitiva: antes do 15 de Maio.

 

FORMALIZACIÓN DA MATRÍCULA.

O prazo para a formalización da matrícula será entre os días 20 - 30 de Xuño.

Deberase presentar a seguinte documentación:

 • Solicitude de matrícula (anexo III - 1) debidamente cumprimentada, a cal se poderá solicitar na dirección do centro.
 • 4 fotos tamaño carné do alumno/a.
 • Fotocopia das tarxetas sanitarias dos proxenitores do alumno/a.
 • Fotocopia do boletín de vacinas do alumno/a.
 • Certificado de empadroamento dos membros da unidade familiar.
 • Certificado médico do alumno/a no que se explícita que padece ou non enfermidades graves e/ou contaxiosas.

 

CENTROS ADSCRITOS E DE ADSCRICIÓN.

Adscritos: non temos.

De adscrición: I.E.S. Punta Candieira, en Cedeira.

 

ÁREA DE INFLUENCIA DO CENTRO.

Abrangue as 3 parroquias do concello de Cerdido, A Barqueira, Cerdido e Os Casás. As áreas limítrofes serían os concellos de Cedeira, As Somozas, Moeche, Valdoviño e Ortigueira.

 

SERVIZOS COMPLEMENTARIOS.

O centro oferta de maneira complementaria os seguintes servizos:

 • Transporte escolar
 • Comedor escolar.

 

O alumnado que desexe facer uso destes servizos deberá expresalo debidamente tanto na súa solicitude de admisión como na conseguinte formalización de matrícula.

Calquera dúbida ao respecto, será aclarada na dirección do centro, preferentemente en horario de 11:40 á 13:25.

Reserva de praza para ó alumnado que continúa os seus estudos no IES Punta Candieira no 18/19.

O alumnado de 6º de Educación Primaria que desexe continuar os seus estudos no IES Punta Candieira (Cedeira) deberá cumprimentar o Anexo I da Orde do 25 de Xaneiro de 2017 e entregalo neste centro ata o 15 de Febreiro. Envío o documento correspondente aínda que tamén dispoñedes del no centro e na seguinte dirección  http://www.edu.xunta.gal/portal/node/21113.

O obxecto deste procedemento é o de reservar praza no IES adscrito ao noso centro, facendo prevalecer a  prioridade do noso alumnado na admisión. Publicada a listaxe definitiva de alumnado admitido e non admitido nese centro (mes de Maio), dita reserva terá carácter vinculante, co cal non se poderá solicitar a admisión noutro centro sen renunciar expresamente e por escrito a primeira reserva.

O conseguinte procedemento de formalización de matrícula, realizarase no centro de destino (IES Candieiras) a finais do mes de Xuño e principios de Xullo, na forma que alí indiquen.

Calquera dúbida ao respecto atenderase na dirección do centro.

PRODUTO FINAL DO PROXECTO ANIMAIS

PINCHANDO AQUÍ  TEDES ACCESO AO NOSO LIBRO DOS ANIMAIS!!Guiño

ESPERAMOS QUE VOS GUSTE!

TAREFA DE APRENDIZAXE INTEGRADA: PLANETARIO DE 3º

Aquí tedes a secuencia de aprendizaxe integrada "Planetario interactivo de 3º".

PROXECTO ANIMAIS

RECANTOS (RINCÓNS)

A continuación se presentan unha serie de actividades realizadas nos recantos de aprendizaxe (levados a cabo no primeiro trimestre), para os cursos de 1º,2º e 3º. Preséntanse tamén os estándares de aprendizaxe avaliados nestes recantos.

RUTINAS

Aquí tedes un resumo das rutinas realizadas (para os cursos de 1º,2º e 3º) ao longo do primeiro trimestre cos estándares avaliados (que non os traballados, que son moitos máis).

TEXTOS DESCRIPTIVOS

Aquí tedes un resumo da secuencia de actividades realizadas no primeiro trimestre sobre as descrcións (para 1º, 2º e 3º), contén os estándares avaliados (que non os traballados, que son moitos máis).

 

Distribuir contido